Afdeling for Almen Medicin

Afdelingen varetager undervisning, forskning og formidling i det lægelige speciale Almen Medicin.

Almen Medicin tager udgangspunkt i arbejdet i almen praksis, som repræsenterer borgerens første, frie og uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge arbejder med en patientcentreret tilgang, der er rettet mod den enkelte, familien og lokalsamfundet. Almen praksis er kendetegnet ved et langvarigt personligt forhold mellem læge og patient.

Som gate-keeper til sundhedsvæsnet sætter den praktiserende læge fokus på en effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer i sundhedsvæsnet. Dette sker ved at sikre en koordineret behandling i et tæt samarbejde med andre faggrupper, både i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Specialet omfatter akutte og kroniske helbredsproblemer hos både børn og voksne.

Afdeling for Almen Medicin har desuden et tæt samarbejde med Forskningsenhed for Almen Praksis i København og Specialeuddannelsen i Almen Medicin, som begge er placeret i Det Almenmedicinske Hus på Center for Sundhed og Samfund (CSS).