Afdeling for Miljø og Sundhed

 

Afdelingens overordnede mål er at skabe ny viden og erkendelse om betydningen af miljøfaktorer i bred forstand for befolkningens sundhed gennem forskning, undervisning, vidensdeling og formidling.  

Afdelingen udfører grundforskning i miljøfaktorers betydning gennem hele livsforløbet med metoder, der spænder fra eksperimentelle modeller til registerbaseret epidemiologi, og prioriterer at bidrage til fremtidens sundhed og forebyggelse med original forskning og uddannelse af dygtige forskere.  

Afdelingen har mange nationale og internationale samarbejdspartnere og aktiviteterne er for en stor dels vedkommende finansieret af eksterne midler. 

Afdelingen er organiseret i 3 enheder/forskningsgrupper.