Afdeling for Miljø og Sundhed

Afdelingen udfører grundforskning i miljøfaktorers betydning gennem hele livsforløbet med metoder, der spænder fra eksperimentelle modeller til registerbaseret epidemiologi, og prioriterer at bidrage til fremtidens sundhed og forebyggelse med original forskning og uddannelse af dygtige forskere.

 

 

 

 

 

Afdelingen er organiseret i 3 enheder/forskningsgrupper.

Enheden for Medicinsk Psykologi
Enhedens fagområde fokuserer på psykologiske årsager til sygdom, psykologiske følger af sygdom og på psykologiske faktorer, der har betydning for sundhedsfremme.
Forskningsledere': Lektor Trine Flensborg-Madsen, Lektor Gitta Wörtwein og Lektor Gert Martin Hald

Enheden for Miljøepidemiologi
Enheden for Miljøepidemiologi forsker og underviser i generelle epidemiologiske metoder baseret på brug af danske sundhedsregistre og kliniske databaser.
Enhedsleder: Professor Zorana Jovanovic Andersen.

Molekylær Epidemiologi og Toksikologi gruppen
Gruppens forskning fokuserer på virkningsmekanismer fra miljøagenter ved hjælp af cellekulturer, eksperimentelle laboratoriemodeller og kontrolleret menneskelig eksponering.
Gruppeleder: Professor Peter Møller

samt

Human Biomonitoring for Europe (HBM4EU).
Kontakt: Professor Lisbeth Knudsen

 

 

 

 

Afdelingens undervisning omhandler psykologiske, miljømæssige og arbejdsmiljørelaterede faktorers betydning for sundhed ved SUNDs uddannelser, og der uddannes specialestuderende fra NAT og SUND. Afdelingen ønsker en høj overgang fra kandidatuddannelsen til ph.d.-studium.

Afdelingen prioriterer at en stor andel af bemandingen er ph.d.-studerende, og at disse medvirker i undervisning ligesom afdelingen medvirker i tilrettelæggelse og afholdelse af ph.d. kurser. Afdelingen vil arbejde for at udvikle og højne niveauet i uddannelsestilbuddene, herunder optimere og øge inddragelse af DVIP. Afdelingen prioriterer også et højt videreuddannelsesniveau samt ansvar til TAP-medarbejdere.  

Afdelingen varetager undervisning i sammenhæng mellem miljø og sundhed på en række af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser:  

På Medicinstudiet varetages undervisning i undervisning i miljømedicin på 9. semester i form af forelæsninger og holdtime og i toksikologi i form af forelæsninger på 8. semester. Undervisningsmateriale findes på Absalon

På Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen varetages undervisning i miljøfaktorer og helbred på 3. semester. Undervisningsmateriale findes på Absalon, samt på ’Children and Environmental Health’.

 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse varetages undervisning i Epidemiologi på 3.semester.

På Master of Public Health (MPH) varetages undervisning i Epidemiologi obligatorisk og valgfag

Afdelingen deltager også med andre forelæsninger og øvelser på kandidatuddannelsen i Miljøkemi og sundhed, Master of Global Health, Master of Disaster Management samt den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleder

Gert Martin Hald
Lektor

Telefon: +45 35 33 72 13
Mobil: +45 28 73 13 17
ghald@sund.ku.dk

Ansatte

Navn Titel Telefon E-mail
Amini, Heresh Adjunkt +4535321316 E-mail
Andersen, Zorana Jovanovic Professor MSO +4535327669 E-mail
Bergmann, Marie Ph.d.-stipendiat +4535324053 E-mail
Carlsen, Lisbeth Bille Laborant +4535327655 E-mail
Cole-Hunter, Tom Postdoc +4552802608 E-mail
Flensborg-Madsen, Trine Lektor +4535327929 E-mail
Hald, Gert Martin Afdelingsleder +4535337213 E-mail
Hoff, Casper Heiselberg Studerende FU +4535335093 E-mail
Jensen, Annie Laboratoriekoordinator +4535327650 E-mail
Jensen, Henrik Steen Ingen jobbeskrivelse +454593576404 E-mail
Knudsen, Lisbeth E. Professor +4535327653 E-mail
Lawrence, Julie Hansen Laborant +4535337208 E-mail
Lim, Youn Hee Adjunkt +4535336862 E-mail
Loft, Steffen Professor +4535327649 E-mail
Lynge, Elsebeth Professor +4535327635 E-mail
Mathiesen, Line Lektor +4535327657 E-mail
Møller, Peter Professor +4535327654 E-mail
Napolitano, George Maria Akademisk medarbejder FU +4535328154 E-mail
Okholm, Gunhild Tidemann Postdoc +4535330803 E-mail
Revsbech, Rasmus Ekstern lektor   E-mail
Rothmann, Monika Hezareh Videnskabelig assistent +4553530002 E-mail
Roursgaard, Martin Lektor +4535327989 E-mail
So, Rina Postdoc   E-mail
Strizzi, Jenna Marie Adjunkt +4535324927 E-mail
Søberg, Marie-Louise Afdelingssekretær +4535320174 E-mail
Taghavi, Mahmood Postdoc +4535330501 E-mail
Torero Gutierrez, Claudia Andrea Ph.d.-stipendiat +4535326865 E-mail
Wimmelmann, Cathrine Lawaetz Adjunkt +4535327486 E-mail
Wörtwein, Gitta Lektor +4535327484 E-mail
Zhang, Jiawei Ph.d.-stipendiat +4535320262 E-mail
von Euler-Chelpin, My Catarina Lektor +4535327670 E-mail
Øverup, Camilla Stine Postdoc +4535335174 E-mail