Sybille Bojlen

Sybille Bojlen

Forskningsmedarbejder

Aktuel forskning

Praktiserende læger i Skandinavien deler værdier og har ekvivalent uddannelse. Men lægearbejdet udformer sig forskelligt. De organisatoriske rammer er forskellige i Danmark, Norge og Sverige. Har det betydning for lægernes mulighed for at arbejde almenmedicinsk?

ID: 155603936