Afdeling for Global Sundhed

Afdeling for Global Sundhed har et stærkt fokus på forskning, uddannelse og eksterne partnerskaber og er aktiv i opbygning af forskningskapacitet på institutioner i mellem- og lavindkomstlande.

Afdeling for Global Sundhed har en tværfaglig tilgang til forskning i global sundhed og dækker en bred vifte af emner som diabetes, dobbelt sygdomsbyrde, miljøsundhed, katastrofehåndtering og sundhed, smitsomme og oversete tropiske sygdomme, seksuel og reproduktiv sundhed og sundhedssystemer i mellem- og lavindkomstlande.

Læs mere om Afdeling for Global Sundhed på den engelske hjemmeside