Skriv dit bachelorprojekt, speciale, masterprojekt eller praktikopgave med en vejleder fra Institut for Folkesundhedsvidenskab

I nedenstående oversigt finder du de konkrete projektforslag/praktikmuligheder, som Institut for Folkesundhedsvidenskab udbyder til bachelor-, kandidat- og forskningsårsstuderende fra følgende uddannelser:

  • Folkesundhedsvidenskab
  • Sundhed og Informatik
  • Global Health
  • Medicin
  • Master of Public Health (MPH)
  • Master of Disaster Management (MDMa)

Du er også altid velkommen til at kontakte en forsker indenfor det forskningsområde, som har din interesse, med henblik på vejledning af dit eget projektforslag.


Loading...