Afdeling for Social Medicin

Social Medicin er et centralt forskningsområde inden for folkesundhedsvidenskab. Med særlig fokus på social ulighed, forsker vi på Afdeling for Social Medicin i de sociale, psyko-sociale, psykologiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og funktionsevne over livsløbet, samt i de socioøkonomiske konsekvenser af sygdom og funktionsevne.

Tag af bygning i Gothersgade hvor Social medicin har til huse

 

 

 

 

Social Medicin er et centralt forskningsområde inden for folkesundhedsvidenskab. Med særlig fokus på social ulighed, forsker vi på Afdeling for Social Medicin i de sociale, psyko-sociale, psykologiske og adfærdsmæssige determinanter for sundhed og funktionsevne over livsforløbet, samt i de socioøkonomiske konsekvenser af sygdom og nedsat funktionsevne.

Afdelingen arbejder med komplekse interventioner, baseret på detaljeret viden om målgrupper og deres behov, med det formål at udvikle indsatser mod vigtige samfundsmæssige problemer. På afdelingen udføres desuden evalueringer af både implementering og resultater af komplekse interventioner. Afdelingen kvantificerer og sammenligner desuden forventede kliniske og sociale sundhedskonsekvenser af større politiske ændringer og interventioner.

Afdelingen bidrager løbende til udvikling af sundhedsfremme samt forebyggelse og rehabilitering, nationalt og internationalt. Afdelingen samarbejder med et antal førende forskningsmiljøer nationalt og internationalt og med danske kommuner, regioner og interessenter, om at øge forskningsresultaternes indflydelse på samfundsudviklingen, et samarbejde som også er prioriteret i Københavns Universitets strategi 2018-23.

Forskningen omhandler blandt andet samfundsmæssige udfordringer relateret til den sociale gradient, sundhedsproblemer i udsatte befolkningsgrupper og boligområder, nedsat funktionsevne og dødelighed i en aldrende befolkning, helbredskonsekvenser af psykosociale belastninger i arbejds- og privatlivet, ulighed i adgang til og brugen af sundhedsydelser og rehabilitering, samt de psyko-sociale konsekvenser af nedsat frugtbarhed og fertilitetsbehandling.

I populations- og patientbaserede kohortestudier og i interventionsstudier anvender og udvikler afdelingen epidemiologiske, psykometriske, demografiske og kvalitative metoder. Datakilder omfatter spørgeskemaundersøgelser, kliniske og registerbaserede data, kvalitative interviews og feltobservationer, samt detaljerede mobiltelefon-genererede data.

Afdelingens forskning er central for undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelserne i medicin, folkesundhedsvidenskab, master of public health og på ph.d.-niveau ved KU; som bidrag til undervisningen andre steder på KU samt på andre undervisningsinstitutioner, Folkeuniversitetet og efteruddannelseskurser. Endelig formidles og diskuteres forskningen offentligt i papirbaserede og elektroniske medier, i radio og fjernsyn, ved politiske høringer, ved møder med sundhedsprofessionelle, ved offentlige møder etc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsleder

Rikke Lund
Professor

Telefon: +45 35 32 79 92
Mobil: +45 24 66 05 35
E-mail: rilu@sund.ku.dk

Ansatte

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Adamsen, Lis Professor +4535457338 E-mail
Andersen, Ingelise Lektor +4535327662 E-mail
Bender, Mette Postdoc +4535328033 E-mail
Bjørner, Jakob Adjungeret professor +4535327394 E-mail
Brasholt, Marie Sørensen Klinisk lektor +4560880672 E-mail
Brønnum-Hansen, Henrik Lektor +4535327974 E-mail
Christensen, Ulla Lektor +4535327663 E-mail
Diderichsen, Finn Professor emeritus +45+5583991373132 E-mail
Foverskov, Else Postdoc   E-mail
Garde, Anne Helene Adjungeret professor +4539165258 E-mail
Hansen, Annegrethe Fuldmægtig +4535327984 E-mail
Hansen, Åse Marie Professor +4535327956 E-mail
Holst, Bodil Marie Kontorfunktionær +4535332978 E-mail
Hougaard, Charlotte Ørsted Data administrator +4535337217 E-mail
Jensen, Natasja Koitzsch Postdoc +4535337328 E-mail
Jepsen, Eva Projektkoordinator +4535327978 E-mail
Jørgensen, Terese Sara Høj Adjunkt +4535335886 E-mail
Kalvåg, Cecilie Kivikoski Studerende +4535332751 E-mail
Koert, Emily Christina Postdoc +4535320809 E-mail
Larsen, Kristian Professor   E-mail
Lund, Rikke Professor, sektionsleder +4535327992 E-mail
Lund, Thomas Lektor +4535337064 E-mail
Molbo, Drude Data administrator +4535326736 E-mail
Mortensen, Ole Steen Klinisk professor +4523328431 E-mail
Nilsson, Charlotte Juul Lektor +4535327122 E-mail
Nygaard, Siv Ph.d.-stipendiat +4535332406 E-mail
Petersen, Gitte Lindved Postdoc +4535337224 E-mail
Pisinger, Charlotta Holm Klinisk professor +4551224070 E-mail
Rasmussen, Kenneth Servicemedarbejder +4535327331 E-mail
Rossau, Henriette Knold Ph.d.-stipendiat +4535325179 E-mail
Schmidt, Lone Professor MSO +4535327631 E-mail
Schnohr, Christina Ekstern lektor +4535337220 E-mail
Sigsgaard, Anna Munk Videnskabelig assistent +4535325238 E-mail
Skogstad, Sissel Akademisk medarbejder FU +4535330011 E-mail
Srivarathan, Abirami Ph.d.-stipendiat +4535334443 E-mail
Toft, Ulla Marie Nørgaard Klinisk professor +4529997877 E-mail
Villadsen, Sarah Fredsted Lektor +4535327997 E-mail