Formidling

Folkemøde på Bornholm 2017
Folkemoede paa Bornholm 2017, fotograf Dan Meyrowitsch

Som led i at forbedre folkesundheden og bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed og samfund, formidler instituttet viden om sundhedsvidenskabelige problemstillinger og forskningsresultater gennem trykte og online medier, samt workshops, seminarer, konferencer og videnskabelige tidsskrifter.

Der tilstræbes i denne formidling en debatorienteret dialog med alle relevante aktører.

Instituttet har forskning indenfor følgende områder:

  • sociale forhold,
  • sundhed og forebyggelse,
  • sundhedssystemets funktion og effekt,
  • miljøpåvirkninger og sundhed,
  • biostatistik,
  • global sundhed og
  • epidemiologi

Læs om forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Ved spørgsmål kontakt forskningsgruppelederen for det relevante forskningsområde.