Siri Jonina Egede

Siri Jonina Egede

Ph.d.-stipendiat

Jeg er ph.d.-stipendiat i medicinsk antropologi ved Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Jeg er uddannet sociolog fra Københavns Universitet i 2016. 

I øvrigt

Jeg er på barsel fra Juli 2024 til Maj 2025.

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt hedder HESITANT: Health Seeking for Penile Changes - Experiences of clinical encounters, cross-sectional trajectories, and symptoms from an anthropological point of view. Jeg undersøger mænds oplevelser med penisforandringer med fokus på oplevet stigma, symptomopfattelse, kønnet praksis og barrierer i mødet med sundhedsvæsenet. Den kvalitative empiri jeg indsamler skal informere det større projekt HESMEGLE (Health Care Seeking Exploration and Intelligent Morphology Recognition to Obtain Coherent Patient Trajectory in Men with Genital Lesions) som skal skabe et beslutningsredskab for sundhedsprofessionelle til brug i vurderingen af penisforandringer i almen praksis, urologien og dermatologien. Min hovedvejleder er medicinsk antropologiprofessor Mette Bech Risør. Mine bivejledere er lektor Michael Nebeling Petersen fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU og Jakob Kristian Jakobsen som er urolog og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på AU. 

Mulige interessekonflikter

Mit ph.d.-projekt er finansieret af Novo Nordisk Fonden som en del af projektet HESMEGLE. Jeg har ingen interessekonflikter ifm. projektet.

Primære forskningsområder

Som sundhedssociolog har jeg arbejdet med forebyggelse og seksuel sundhed. Jeg brænder for at mindske ulighed i sundhed og for at forbedre patientoplevelser. Jeg er passioneret omkring kvalitativ metode og er særligt glad for narrative og interaktionistiske tilgange.
Forud for min ansættelse ved Københavns Universitet har jeg arbejdet ved London School of Hygiene and Tropical Medicine med socialforskning i HIV-forebyggelse med fokus på adhærens. Desuden arbejdede jeg på et projekt som havde til formål at skabe en best practice model for ungdomsdeltagelse i kliniske HIV-trials.
Ellers har jeg været med til at udarbejde en rapport om udfordringer og muligheder i mødet mellem LGBT+ personer og praktiserende læger i Danmark. I min seneste ansættelse arbejdede jeg ved JanusCentret som på daværende tidspunkt var et rådgivningstilbud til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Fremadrettet ønsker jeg fortsat at forske i kønnet adgang til sundhedsvæsenet og barrierer i mødet med sundhedsvæsenet. Jeg er interesseret i forskning i den fødende krop og efterfødselskroppen. Metodisk ønsker jeg at fokuserer på kvalitative, inddragende metoder og aktionsforskning.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er hold-underviser på kurset "Tidlig patientkontakt" på medicinuddannelsen på KU.

Desuden er jeg støttelærer for studerende der er tildelt støtte via Studenterrådgivningen. 

Udvalgte publikationer

  1. The social life of HIV care: On the making of ‘care beyond the virus’

    Rhodes, T., Egede, Siri Jonina, Grenfell, P., Paparini, S. & Duff, C., 2019, I: BioSocieties. 14, 3, s. 321-344 24 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  2. Situating adherence to medicines: The embodied practices and hinterlands of HIV antiretrovirals

    Nicholls, E. J., Rhodes, T. & Egede, Siri Jonina, 2021, I: Sociology of Health and Illness. 43, 5, s. 1085-1099 15 s.

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

ID: 337060886