Mads Aage Toft Kristensen

Mads Aage Toft Kristensen

Adjunkt, Ph.d.-studerende

Jeg er praktiserende læge og arbejder ved siden af min klinik med forskning og undervisning. 

Primære forskningsområder

Mine hovedinteresser er multisygdom i almen praksis og social ulighed i sundhed. Jeg arbejder primært med kvalitative metoder i min forskning (patient- og behandlerperspektiv).

ID: 40123287