Kliniske lærere (tutorlæger) på medicinstudiet

Oplysningsskema til brug for ansøgning klik her: Oplysningsskema

På både 1. semester bachelor og 6. semester kandidat (tidligere 12. semester) samarbejder vi med kliniske lærere (tutorlæger) som er alment praktiserende læger.

Hovedkurset i almen medicin på 6. semester Kandidatdelen: 
Praksisdage F2022
Kursushæfte F2022
Fagbeskrivelse F2022

Der er en lægestuderende hos din læge 
Patienttilladelse
Brochure: Tutorlæge i Almen Medicin på 6. semester

Tutorlægen modtager en studerende fra 6. semester kandidat (som er sidste semester på kandidatdelen af medicinstudiet) i sin praksis 8 dage fordelt på 1 måned. Du lader den studerende observere dig i dit arbejde, hvorefter studenten har selvstændige konsultationer med patienter, der optages på video.

Tidlig patientkontakt på 1. semester Bachelordelen:

I kurset Tidlig Patientkontakt (TPK) på 1. semester skal tutorlægen tildele en gruppe studerende på 5 en patient hver. De besøger og interviewer patienten 3 gange, og optager samtalerne på diktafon. Sideløbende mødes de med tutorlægen 3 gange for at diskutere samtalerne med patienten.

Vejledning til TPK tutorlægen

Vejledning til patienten