16. maj 2024

Ny undersøgelse om forældres perspektiver på øget psykosocialt fokus i de forebyggende børneundersøgelser

Sarah Strøyer de Voss, læge og Ph.D.-studerende, har sammen med lektorerne Gritt Overbeck, Ruth Kirk Ertmann og professor Philip Wilsor, alle fra Center for Almen Medicin, offentliggjort en artikel med titlen “Increased family psychosocial focus during children’s developmental assessments: a study og parents’ views”.

Studiet undersøger forældres oplevelser og holdninger til en styrket betoning af psykosociale faktorer i de forebyggende børneundersøgelser og er en del af Projekt FamilieTrivsel, hvor sundhedsprofessionelle i almen praksis anvender strukturerede børnejournaler med fokus på psykosociale aspekter og familiers trivsel.

Resultaterne indikerer, at forældre generelt er åbne over for at diskutere de fleste psykosociale emner og anser familiens samlede trivsel som afgørende for barnets udvikling og trivsel. Dog blev visse emner såsom uddannelse, indkomst og boligforhold af flere forældre opfattet som irrelevante for forældreevnen.

”Forventningsafstemning, en fleksibel samtalestruktur, en åben kommunikationsstil og initiativ fra sundhedsprofessionelle til at indlede samtaler om psykosociale emner gør det nemmere for forældre at åbner op omkring psykosociale aspekter. Samtidig kan faktorer såsom begrænset konsultationstid, frygt for stigmatisering eller bekymringer omkring anvendelsen af information om familien være med til at hæmme psykosocial diskussion”, siger Sarah.

Studiet konkluderer, at der er behov for forventningsafstemning før diskussion af psykosociale emner under de forebyggende børneundersøgelser. Desuden er de sundhedsprofessionelles kommunikative evner og samarbejde med andre aktører i sundhedsvæsnet af betydning, når psykosociale aspekter skal adresseres eller der skal sættes ind ved udfordringer i familien. Slutteligt bør fremtidig forskning undersøge evidensen af de forskellige komponenter i de nuværende børneundersøgelser.


Læs artiklen på biomedcentral.com.

Emner