Christian Patrick Jauernik

Christian Patrick Jauernik

Ekstern ph.d.-studerende

Læge og PhD-studerende. 

Klinisk arbejde på Socialmedicinsk Afdeling, Frederiksberg Hospital. 

Aktuel forskning

Projekt SISIFOS: Samarbejde imellem ALmen Praksis og Jobcentre for Sygemeldte. 

Bekskrivelse: Et kvalitativt PhD-projekt fra 2022-2026, der vil undersøge samarbejdet mellem almen praksis og kommunale jobcentre. Formålet er at skabe viden, så det tværsektorielle samarbejde forbedres, så sygemeldte modtager bedre hjælp. Projektet vil bestå af interviews, deltagerobservation og workshops. 

ID: 165375945