Christian Patrick Jauernik

Christian Patrick Jauernik

Ekstern ph.d.-studerende

Jeg er læge og PhD-studerende, hvor min aktuelle forskning omhandler samarbejdet mellem almen praksis og jobcentre, som undersøges gennem kvalitative metoder, herunder interview og deltagerobservation. Jeg underviser kommende praktiserende læger i kritisk læsning af videnskabelig litteratur. 

Mine andre forksningsinteresser omhandler screening, overdiagnostik og overmedikalisering, som jeg har været involveret i gennem flere år, herunder i forksningsgruppen "De Raske Patienter i Almen Praksis".  

Jeg er desuden ansat på Socialmedicinsk Afdeling, Frederiksberg Hospital, hvor jeg laver socialmedicinske undersøgelse af patienter og er ude som sundhedskoordinator i Region Hovedstadens Kommuner.   

Aktuel forskning

Projekt SISIFOS: Samarbejde imellem Almen Praksis og Jobcentre for Sygemeldte. 

Bekskrivelse: Et kvalitativt PhD-projekt fra 2022-2026, der vil undersøge samarbejdet mellem almen praksis og kommunale jobcentre. Formålet er at skabe viden, så det tværsektorielle samarbejde forbedres, så sygemeldte modtager bedre hjælp. Projektet vil bestå af interviews, deltagerobservation og workshops. 

ID: 165375945