Forskning på IFSV

Forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab bidrager til det videnskabelige fundament for forbedring af befolkningens sundhed og for øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed og samfund.

Det primære fokus for forskningen er forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og sygdomskonsekvenser i befolkningen. Forskningen omfatter ligeledes studiet af sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser samt af sundhedsvæsenets organisation, funktion og resultater.

Instituttet rummer en række kernekompetencer inden for metodediscipliner som biostatistik, epidemiologi, videnskabsteori, kvalitative forskningsmetoder mv. og har et bredt samarbejde med biomedicinsk og klinisk forskning.

Læs mere om instituttets forskning på de enkelte afdelinger og forskningscentre:

Afdelinger

Forskningscentre

Databaser