Anne Møller

Anne Møller

Postdoc, Lektor

Jeg arbejder deltids på et post doc projekt om ”Sygdoms- og behandlingsbyrde hos patienter med multimorbiditet”, hvor målet er at udvikle et spørgeskema, der skal bruges til at vurdere livskvalitet blandt patienter med multimorbiditet. Jeg har fået finansieret mit post doc projekt gennem midler fra NovoNordisk Fonden og påbegyndte studiet juli 2016.

Jeg interesserer mig bredt for almenmedicinske emner, men jeg har en specifik interesse for arbejds- og socialmedicinske problemstillinger og har skrevet ph.d. om ”Arbejdets betydning for aldringsprocessen”. Jeg har tidligere arbejdet med whiplash og arbejdstilknytning og arbejder videre med projekter om muskelskeletbesvær og arbejdstilknytning i samarbejde med Arbejdsmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus.

Jeg arbejder deltids som praktiserende læge og derudover underviser jeg blandt andet på Forskningstræningen på speciallægeuddannelsen i almen medicin.

ID: 16119484