Om Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Om instituttet

Om Institut for Folkesundhedsvidenskab

Institut for Folkesundhedsvidenskab opfylder sin mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

Dette opnås gennem forskning, uddannelse og engagement i interessenter og offentligheden i almindelighed med en vidtrækkende tværfaglig forsknings-dagsorden, der dækker de fleste aspekter af folkesundhed på et højt internationalt niveau.

Forskningen udføres i vores otte forskningsafdelinger og tre forskningscentre

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet, og en stor del af instituttet har til huse på Center for Sundhed og Samfund (CSS), der ligger på Københavns gamle Kommunehospital.

Medarbejdere

Vi beskæftiger omkring 300 medarbejdere. Herunder 110 professorer, lektorer og adjunkter, ca. 155 postdocs, ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter og ca. 35 teknisk-administrative medarbejdere. Til instituttet er der desuden tilknyttet Kliniske professorer, adjungerede professorer og en lang række tutorlæger.

Ledelsesteam

Institutleder 

Steffen Loft, professor, dr.med.

E-mail: stl@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 32 76 49

Mobil: +45 26 81 48 89

Fax: +45 35 32 76 86

Helle Stroem

Institutadministrator

Helle Strøm

E-mail: hbs@sund.ku.dk

Telefon: +45 353-27981

Afdelingsleder på Afdeling for Almen Medicin og forskningsleder på Forskningsenheden for Almen Praksis

Susanne Reventlow, professor, prakt. læge

E-mail: mkv435@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 32 71 56

Esben Budtz-Jørgensen

Afdelingsleder på Biostatistisk Afdeling

Esben Budtz-Jørgensen, lektor

E-mail: ebj@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 32 79 27

Afdelingsleder på Afdeling for Global Sundhed

Flemming Konradsen, professor

E-mail: flko@sund.ku.dk

Telefon (Sekretariat): +45 35 32 76 26

Kontor: CSS, bg. 9, 9.1.10

Afdelingsleder på Afdeling for Miljø og Sundhed

Gert Martin Hald, lektor

E-mail: ghald@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 33 72 13

Mobil: +45 28 73 13 17

Afdelingsleder på Afdeling for Social Medicin

Ulla Christensen, lektor

E-mail: ulch@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 32 76 63

Fax: +45 35 32 74 87

 

 

Signild VallgÃ¥rda Afdelingsleder på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Signild Vallgårda, professor

E-mail: siva@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 32 79 68

Telefon (Sekretariat): +45 35 32 62 50

Afdelingsleder på Afdeling for Epidemiologi

Naja Hulvej Rod, professor

E-mail: nahuro@sund.ku.dk

Telefon: +45 35 32 67 35

Kreativ direktør på Medicinsk Museion

Ken Arnold, professor

E-mail: kra@sund.ku.dk 

Telefon: +45 35 33 06 92

Sekretariat

Institutsekretariatet varetager personaleadministration og overordnet økonomi, indkøbsfunktion samt studie- og kursusadministration af MPH uddannelsen. Endvidere betjener sekretariatet Forskerskole i GRASPH og forskeruddannelsesprogrammer.

Regnskabsopgaver vedrørende eksterne bevillinger og fakturahåndtering varetages af regnskabsafdelingen på fakultetet.

Sekretariatets medarbejdere 

Marianne Arnecke Økonomikoordinator

Bibi Bækgaard Institutsekretær og webmaster

Lisbeth Lyng Hansen Studiesekretariat og nævn for MPH og GRASPH

Gitte Hansen Studiesekretariat MPH

Agnete Lunddahl Jensen Forskningsfuldmægtig

Helle Strøm Institutadministrator og leder for institutsekretariatet

Louise Johnsen og Maria Beck Møller varetager sagsbehandling og rådgivning af ledelsen og instituttets medarbejdere angående løn og personale

Ekstra information / Sidebar