Om Institut for Folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

IFSV > Om instituttet

Om Institut for Folkesundhedsvidenskab

Institut for Folkesundhedsvidenskab opfylder sin mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

Dette opnås gennem forskning, uddannelse og engagement i interessenter og offentligheden i almindelighed med en vidtrækkende tværfaglig forsknings-dagsorden, der dækker de fleste aspekter af folkesundhed på et højt internationalt niveau.

Forskningen udføres i vores otte forskningsafdelinger og tre forskningscentre

Medarbejdere

Vi beskæftiger omkring 300 medarbejdere. Herunder 110 professorer, lektorer og adjunkter, ca. 155 postdocs, ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter og ca. 35 teknisk-administrative medarbejdere. Til instituttet er der desuden tilknyttet Kliniske professorer, adjungerede professorer og en lang række tutorlæger.

Ledelsen

Steffen Loft portraet

Institutleder
Steffen Loft, professor, dr.med.
E-mail: stl@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 76 49, Mobil: +45 26 81 48 89
Fax: +45 35 32 76 86

Helle Stroem portraet

Institutadministrator
Helle Strøm
E-mail: hbs@sund.ku.dk
Telefon: +45 353-27981

Susanne Reventlow portraet

Afdelingsleder på Afdeling for Almen Medicin og forskningsleder på Forskningsenheden for Almen Praksis
Susanne Reventlow, professor, prakt. læge
E-mail: mkv435@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 71 56

Esben Budtz-Joergensen portraet

Afdelingsleder på Biostatistisk Afdeling
Esben Budtz-Jørgensen, lektor
E-mail: ebj@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 79 27

Naja Hulvej Rod portraet

Afdelingsleder på Afdeling for Epidemiologi
Naja Hulvej Rod, professor
E-mail: nahuro@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 67 35

Flemming Konradsen portraet

Afdelingsleder på Afdeling for Global Sundhed
Flemming Konradsen, professor
E-mail: flko@sund.ku.dk
Telefon (Sekretariat): +45 35 32 76 26
Kontor: CSS, bg. 9, 9.1.10

Gert Martin Hald portraet

Afdelingsleder på Afdeling for Miljø og Sundhed
Gert Martin Hald, lektor
E-mail: ghald@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 33 72 13
Mobil: +45 28 73 13 17

Ulla Christensen portraet

Afdelingsleder på Afdeling for Social Medicin
Ulla Christensen, lektor
E-mail: ulch@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 76 63
Fax: +45 35 32 74 87

Signild  Vallgaarda portraet

Afdelingsleder på Afdeling for Sundhedstjenesteforskning
Signild Vallgårda, professor
E-mail: siva@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 79 68
Telefon (Sekretariat): +45 35 32 62 50

Ken Arnold portraet

Kreativ direktør på Medicinsk Museion
Ken Arnold, professor
E-mail: kra@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 33 06 92

Sekretariatet

Institutsekretariatet varetager personaleadministration og overordnet økonomi, indkøbsfunktion samt studie- og kursusadministration af MPH uddannelsen. Endvidere betjener sekretariatet Forskerskole i GRASPH og forskeruddannelsesprogrammer.

Regnskabsopgaver vedrørende eksterne bevillinger og fakturahåndtering varetages af regnskabsafdelingen på fakultetet.

Sekretariatets medarbejdere:

Marianne Arnecke, Økonomikoordinator

Bibi Bækgaard, Institutsekretær og webmaster

Lisbeth Lyng Hansen, Studiesekretariat og nævn for MPH og GRASPH

Gitte Hansen, Studiesekretariat MPH

Carina Hindkjær, Kontorfuldfunktionær

Agnete Lunddahl Jensen, Forskningsfuldmægtig

Helle Strøm, Institutadministrator og leder for institutsekretariatet

Louise Johnsen og Maria Beck Møller varetager sagsbehandling og rådgivning af ledelsen og instituttets medarbejdere angående løn og personale

Find vej

Instituttet hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet, og en stor del af instituttet har til huse på Center for Sundhed og Samfund (CSS), der ligger på Københavns gamle Kommunehospital.

Ekstra information / Sidebar