Om Institut for Folkesundhedsvidenskab

Institut for Folkesundhedsvidenskab opfylder sin mission om at levere det videnskabelige grundlag for bestræbelser på at forbedre folkesundheden, både på nationalt og globalt plan, og at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund såvel som etiske, retfærdigheds-/ligheds- samt politiske konsekvenser.

Dette opnås gennem forskning, uddannelse og engagement i interessenter og offentligheden i almindelighed med en vidtrækkende tværfaglig forsknings-dagsorden, der dækker de fleste aspekter af folkesundhed på et højt internationalt niveau.

Forskningen udføres i vores otte forskningsafdelinger og tre forskningscentre

Læs mere om instituttet i folderen "Department of Public Health – 25 years. Emergence, development and future of public health at the University of Copenhagen".

Medarbejdere

Vi beskæftiger omkring 300 medarbejdere. Herunder 110 professorer, lektorer og adjunkter, ca. 155 postdocs, ph.d.-studerende og videnskabelige assistenter og ca. 35 teknisk-administrative medarbejdere. Til instituttet er der desuden tilknyttet Kliniske professorer, adjungerede professorer og en lang række tutorlæger

Strategikort og målplan

Instituttets strategikort 2022

Læs instituttets målplan for 2023-2026