17. maj 2024

To forskere fra Center for Almen Medicin modtager Magda og Svend Aage Friederichs mindelegater

Gritt Overbæk og Pernillr Hølmkjær står priserne i en have

120 medarbejdere fra Forskningsenhederne for almen medicin i Danmark har netop afholdt den årlige forskningsworkshop i Middelfart. Formålet med workshop var at arbejde med viden på tværs i og omkring det almen medicinske forskningsmiljø.

Som en del af programmet var også uddeling af Magda og Svend Aage Friederichs mindelegater, hvor en række forskere modtog et legat, herunder to forskere fra Center for Almen Medicin, som hver modtog en pris på dkk 20.000. De glade modtagere fra København var Gritt Overbeck og Pernille Hølmkjær. 

Pernille Hølmkjær er læge, og har lige forsvaret sin ph.d. Pernille begyndte i det almenmedicinske miljø da hun var medicinstuderende og formand for SAMS. Hun hjalp med at finde almen medicinske ildsjæle til at være kandidatstuderende på forskningsenheden.

Pernille vendte tilbage som ph.d.-studerende. Hun har igen lavet langt mere end man kunne forvente af nogen phD-studerende. I løbet af sin phD har Pernille publiceret fire artikler, én er i review og én er klar til at submitte. Hendes viden har allerede ført til en ansættelse i Sundhedsstyrelsen med at opdatere den nationale kliniske vejledning på hendes område, og hun er også udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin i en højt prioriteret ”Alliance til nedbringelse af antipsykotisk medicin ved demens”. Alt i alt har Pernille videnskabeligt nået i løbet af sin phD hvad mange bruger både ph.d. og post Doc på.

” Jeg er super glad og meget beæret over at modtage denne pris. Tak til det fantastiske forskningsmiljø som har gjort det muligt for mig, at lære at være forsker og videreudvikle mig – det sætter jeg kæmpe stor pris på og glæder mig til at fortsætte i.” siger Pernille.

Gritt Overbeck er lektor, ph.d. på Københavns Universitet.

Gritt har i mange år ydet en stor indsats inden for almenmedicinsk forskning. Hun startede med at lave en Ph.d.-afhandling, og siden har hun arbejdet som post.doc., adjunkt og nu lektor ved Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Fokus har været på psykiatri i primærsektoren, og mental sundhed i børnefamilier med fokus på børneundersøgelserne Forskningsarbejdet er publiceret i 30 artikler i videnskabelige tidsskrifter med peer review. Desuden har hun haft stort fokus på bred formidling af sin forskning i ikke-videnskabelige artikler, lærebogskapitler, avisomtaler mm

Hun har i en 5-årig periode været daglig leder af projektet Familie Trivsel, som i et randomiseret design vurderer effekten på mental sundhed af ændringer i svangre- og børneundersøgelserne i almen praksis. Gennem de seneste år har hun desuden været leder af Familiegruppen ved Center for Almen Medicin - og har i den forbindelse skabt et landsdækkende netværk for almenmedicinsk forskning i småbørnsfamilier med årlige møder.

Gritt har ydet en meget stor indsats inden for undervisning i faget almen medicin og tidlig patientkontakt på medicinstudiet ved Københavns Universitet bl.a. inden for læge-patient-kommunikation. Aktuelt er hun kursusleder for faget ”Tidlig Patient Kontakt” og redaktør for en ny lærebog, som udsendes i efteråret. Desuden underviser hun læger i forbindelse med forskningstræningen i speciallægeuddannelsen.

”Jeg er meget glad og beæret over prisen. Hvis det almenmedicinske forskningsmiljø er et sted, hvor ideer får plads og folk rykker. Det er meget privilegeret at få lov at være en del af", slutter Gritt.

Tillykke til de to prismodtagere.

Emner