Medicinsk Museion bidrager til fakultetets forskningsformidling ved at sætte
sundhedsvæsnets forskning og praksis i et historisk, kulturelt og æstetisk
perspektiv.

Medicinsk Museions forskningsområder er medicinhistorie, medicinske
videnskabs- og teknologistudier, sundhedsvidenskabelig forskningsformidling
og medicinsk museologi.

Vi forsker i biomedicinens og den medicinske teknologis nutidshistorie og
kulturelle indlejring. Vi er særligt interesserede i det moderne
sundhedssystems visuelle og materielle kultur og det  mangfoldige
kommunikationsformer mellem sundhedsforskningen og befolkningen.

Forskningen ved Medicinsk Museion er integreret med indsamling og
dokumentation af den skriftlige, mundtlige, visuelle, materielle og digitale
kulturarv fra sundhedsvæsnet i bred forstand, dvs. biomedicinsk
grundlagsforskning, medicinsk klinik, farmakologi, folkesundhed,
hospitalsvæsnet og det primære sundhedsvæsen, tandlægevæsnet, samt den
farmaceutiske og medikotekniske industri.  Med dette arbejde varetager
Medicinsk Museion det nationale ansvar for dokumentation og bevaring af den medicinske kulturarv over for Kulturarvsstyrelsen.

Forskningen foregår i samspil med digital forskningsformidling samt med
udstillinger, omvisninger og øvrige publikumsaktiviteter i det fhv. Kgl.
Kirurgiske Akademi og tilstødende bygninger i Bredgade. De permanente
udstillinger viser en lille del af Medicinsk Museions store samlinger fra
det 18. til det 20. århundrede. Desuden vises skiftende aktuelle
særudstillinger.
  

Medicinsk Museions webunivers