Familiegruppen

Forskergruppen ”Familiegruppen” arbejder med børnesundhed set i et almenmedicinsk perspektiv.

Fokus er på almindelige børns sundhed, herunder mental sundhed i familier, forekomst af sygdomme og smerter hos børn, børns medicinforbrug, og hvordan man så tidligt som muligt kan identificere børn, der af forskellige årsager ikke trives så godt, eller hvor der er risiko for, at barnets fysiske eller psykiske udvikling påvirkes. Vi interesserer os for at identificere risikofaktorer hos børn, der kan findes ved de almindelige forebyggende graviditets- og børnekonsultationer.

 

 

 

 

 

Forskningsgruppeleder
Gritt Overbeck

Email: gritt.overbeck@sund.ku.dk

Telefon: 35 33 75 20

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Clara Lundmark Appel Studentermedhjælper +4535325161 E-mail
Elisabeth Søndergaard Ph.d.-studerende   E-mail
Gritt Overbeck Adjunkt +4535337520 E-mail
Ida Scheel Rasmussen Ph.d.-stipendiat +4535337367 E-mail
Jakob Kragstrup Professor +4530864636 E-mail
Melissa C. Lutterodt Lektor +4535337501 E-mail
Philip Michael John Wilson Professor +4535333366 E-mail
Ruth Kirk Ertmann Lektor   E-mail
Sabrina Dandanell Stange Studentermedhjælper +4535333738 E-mail
Sarah Strøyer de Voss Ph.d.-stipendiat +4535325785 E-mail
Susanne Reventlow Professor +4535327156 E-mail