Familiegruppen

Forskergruppen ”Familiegruppen” arbejder med børnesundhed set i et almenmedicinsk perspektiv.

Fokus er på almindelige børns sundhed, herunder mental sundhed i familier, forekomst af sygdomme og smerter hos børn, børns medicinforbrug, og hvordan man så tidligt som muligt kan identificere børn, der af forskellige årsager ikke trives så godt, eller hvor der er risiko for, at barnets fysiske eller psykiske udvikling påvirkes. Vi interesserer os for at identificere risikofaktorer hos børn, der kan findes ved de almindelige forebyggende graviditets- og børnekonsultationer.

 

 

Frem mod 2024 har forskergruppen særligt fokus på børns og familiers mentale sundhed. Vi afprøver metoder til at bringe mental sundhed højere på dagsorden til forebyggende børneundersøgelser. Bl.a. undersøger vi, om man ved en mentaliseringsbaseret intervention, rettet mod gravide og småbørnsforældre, kan styrke børns trivsel, mentale udvikling og resiliens.

Forskningsarbejdet kombineres med kvalitetsudvikling i praksis, blandt andet i form af udvikling af standardiserede børnejournaler.

 

 

 

Et forskningsprojekt om mental sundhed hos små børn i almen praksis

Mental trivsel i familier med små børn er ofte overset i det forebyggende sundhedsarbejde og redskaberne til at støtte familier, som af forskellige grunde er udfordret, er få.

Gode forældre-barn-relationer og mental trivsel i familien er vigtige for at barnet kan udvikle sig som det skal.  En del af det forebyggende sundhedsarbejde foregår i almen praksis og danske børn tilbydes her forebyggende børneundersøgelser når de er 5 uger, 5 måneder, 12 måneder og hvert år frem til de er 5 år. Der ønskes et forstærket fokus på den mentale del af børns sundhed og trivsel.

Projekt FamilieTrivsel i Almen Praksis er et 5-årigt forskningsprojekt, som involverer 100 lægepraksis og i alt 1.000 familier og deres små børn. Formålet med projektet er at styrke fokus på mental sundhed ved de forebyggende undersøgelser hos egen læge og at undersøge, om familierne har gavn af en støttende, web-baseret intervention. Familierne kommer med i studiet ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge. Lægerne i studiet bliver trænet i, at inddrage mental trivsel systematisk og direkte i graviditets- og børneundersøgelserne, og halvdelen af lægerne vil introducere familierne til en web-baseret intervention overfor trivselsproblemer. Herefter bliver familierne fulgt med henblik på mental, social og emotionel trivsel til deres børn er 2½ år gamle.

Projektet startede i januar 2019 og udføres i samarbejde med komiteen for Sundhedsoplysning og er bl.a. finansieret af TRYG-fonden.

Kontakt

Gritt Overbeck
Adjunkt, forskningsgruppeleder
grio@sund.ku.dk

Publikationer 

Mental Well-being during stages of COVID-19 lockdown among pregnant women and new mothers

Depression and anxiety symptoms in pregnant women in Denmark during COVID-19

Pregnant women's concerns and antenatal care during covid-19 lock-down of the Danish society

Dealing with parental concerns: A study of GPs' practice

Ny børnejournal til de fire første børneundersøgelser

FamilieTrivsel i almen praksis

Increasing the psychosocial focus in child developmental assessments: a qualitative study

Evaluation of the Danish version of the prenatal parental reflective functioning questionnaire in early pregnancy as a screening tool

Association of self-reported mother–infant relationship with child and adolescent mental health

 

 

Forskningsgruppeleder
Gritt Overbeck

Email: gritt.overbeck@sund.ku.dk

Telefon: 35 33 75 20

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Clara Lundmark Appel Studentermedhjælper +4535325161 E-mail
Gritt Overbeck Lektor +4535337520 E-mail
Ida Scheel Rasmussen Postdoc +4535337367 E-mail
Jakob Kragstrup Professor +4530864636 E-mail
Philip Michael John Wilson Professor +4535333366 E-mail
Ruth Kirk Ertmann Lektor   E-mail
Sabrina Dandanell Stange Studentermedhjælper +4535333738 E-mail
Sarah Strøyer de Voss Ph.d.-stipendiat +4535325785 E-mail
Susanne Reventlow Professor +4535327156 E-mail