SOFIA konference: Hvilken rolle skal almen praksis have i behandling af patienter med svær psykisk sygdom?

Er du praktiker, patient eller politiker med interesse i at forbedre behandling og øge omsorg for patienter med svær psykisk sygdom i Danmark så kom til konferencen:

”Hvilken rolle skal almen praksis have i behandling af patienter med svær psykisk sygdom? Ny mulighed for længere konsultationstid kan øge omsorgen for patientgruppen og mindske ulighed i sundhed”

Konferencen er arrangeret af forskningsgruppen bag SOFIA-projektet (Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis) og markerer afslutningen på forskningsprojektet i løbet af 2023. Målet med konferencen er at præsentere udvalgte resultater og diskutere disse sammen for at kunne bringe ny viden bedst muligt i spil.

Konferencen afholdes: Torsdag d. 7. september 2023 kl. 13.00-17.00

  • Center for Sundhed og Samfund (Det gamle Kommunehospital) i København
  • Øster Farimagsgade 5, Lokale 1.1.18