Caroline Skovsbo Clausen

Caroline Skovsbo Clausen

Ph.d.-stipendiat

Jeg er er læge og ph.d. studerende ved Afdeling for Almen Medicin på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Mit ph.d.-projekt omhandler kvinder som lider af tilbagevendende urinvejsinfektioner. Jeg har i mit projekt særlig fokus på forebyggelsen af urinvejsinfektioner og vil undersøge evidensen for nogle af de hyppigst anvendte forebyggende strategier. Dette agter jeg at gøre ved at inddrage patient- og ekspertpaneler samt ved systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur. I min ph.d. vil jeg ligeledes søge at forstå de erfaringer samt udfordringer som både praktiserende læger og patienter har i forbindelse med behandling og forebyggelse af tilbagevendende urinvejsinfektioner. Dette vil jeg undersøge gennem kvalitative interviews med begge parter.

Jeg mener at urinvejsinfektioner er et vigtigt område at forske i, da rigtig mange kvinder, på et tidspunkt i deres liv, vil komme til at lide af en urinvejsinfektion. En øget forståelse og viden på dette område er nødvendig for at mindske antibiotika forbruget i almen praksis og dermed for at nedsætte risikoen for udviklingen af antibiotikaresistens.

Min vejledergruppe er Lars Bjerrum, Anne Holm samt Mette Bech Risør.

I min tidligere erfaring har jeg både beskæftiget mig med kvalitetssikring af forskningsdata på Chip (Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections) på Rigshospitalet samt erfaring som klinisk forskningsassistent på Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.  

Mulige interessekonflikter

Ph.d. er et samarbejde mellem Københavns Universitet og firmaet Allergica A/S som producerer og sælger homøopatiske lægemidler. Allergica har ingen indflydelse på resultater, eller fremførsel af disse, i publikationer, ifm. denne ph.d.. Ligeså er al beslutningstagen omkring projektet foregået udelukkende mellem de tilknyttede forskere i forskergruppen.

Interesseområder

Jeg brænder for at blive klogere på områder hvor der ikke er nok viden, i særdeleshed inden for kvindesygdomme. Ligeledes brænder jeg for at lave forskning som gør en reel forskel hos den enkelte patient. Jeg mener at man, ved at inddrage patienters egne holdninger og erfaringer, i forskningen, kan generere viden som er både relevant og brugbar i den kliniske hverdag for en læge.

ID: 298431610