Barbara Ann Barrett

Barbara Ann Barrett

Postdoc

Undervisnings- og vejledningsområder


Har undervist på:

 • Medicinsk Antropologi - valgfag på FSV
 • 2. semester metode - FSV 
 • Introduktion til antropologi - MPH 

Undervisningstemaer, bl.a.:

 • Introduktion til medicinsk antropologi, fagets opståen, historie, og teoretiske og metodiske tilgang.   
 • Introduktion til antropologisk mangfoldighed - belyst via eksempler
 • Medicinens sociale liv
 • På liv og død - nye teknologier
 • Organtransplantation
 • Etniske patienter i det danske sundhedsvæsen 
 • Kvalitative metoder

Vejledning:

Vejleder indenfor reproduktiv sundhed, medicinsk antropologi og kvalitative metoder. 

Primære forskningsområder

 • Prænatalscreening
 • Reproduktiv sundhed
 • Etiske og bioteknologi
 • Policy studie af retningslinier

ID: 919678