Lars Bjerrum

Lars Bjerrum

Professor

Medlem af:

  • Speciallæge i Almen Medicin og Klinisk Farmakologi
  • Bred klinisk erfaring fra mange års arbejde i almen praksis
  • Koordinator for det Europæiske antibiotikaprojekt HAPPY AUDIT
  • Medlem af det nationale Antibiotikaråd
  • Medlem af redaktionsgruppen for det danske lægemiddelkatalog, promedicin.dk
  • Hovedredaktør for Lærebog i Almen Medicin, Munksgaard 2014
  • Forfatter til over 130 videnskabelige publikationer, 3 fagbøger og 15 bogkapitler
  • Kursusleder ved over 200 efteruddannelseskurser for praktiserende læger, yngre læger og praksispersonale
  • Lægelig koordonator for DSAM's kliniske vejledninger (2000-2007)
  • Leder af Forskningstræningen i almen medicin, Region Syd (2003-2007)
  • Leder af Speciale udddennelsen i almen medicin, Region Syd (1991-1995) 

  Primære forskningsområder

  • Diagnostik og behandling af infektionssygdomme i almen praksis
  • Point of care test

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Farmakoepidemediologi
  • Infektionssygdomme i almen praksis
  • antibiotikaforbrug og resistensudvikling

  Mulige interessekonflikter

  Ingen

  ID: 18259859