Maria Haahr Nielsen

Maria Haahr Nielsen

Videnskabelig assistent

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (Cand.scient.san.publ.) med særlig interesse for sårbare grupper og social ulighed. 

Aktuel forskning

SOFIA - Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis. 

Et randomiseret studie forankret i almen praksis, der sigter mod at reducere overdødeligheden og dermed forlænge levetiden og forbedre livskvaliteten, for mennesker med svær psykisk sygdom.

Primære forskningsområder

Psykiatri, social ulighed, almen praksis, tværsektorielt samarbejde, interventionsforskning, mixed methods

ID: 203154203