Samarbejde

Vi samarbejder på tværs af hele KU, med andre universiteter i Danmark og udlandet, samt med offentlige og private partnere.

Instituttet indgår i et tæt samarbejde med:

  • forskere fra samtlige fakulteter under Københavns Universitet
  • andre universiteter og forskningsinstitutioner, både nationale og internationale
  • sygehus- og praksissektoren, kommuner og regioner
  • private virksomheder
  • FN, WHO samt NGO'er

Dette samarbejde inkluderer forsknings- og undervisningsprojekter i netværker med fokus på aktiviteter i Danmark, Skandinavien, Europa/EU og i resten af verden, inkl. lavindkomstlande.