Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Afdelingens forskning relaterer sig til de traditionelle områder inden for sundhedstjenesteforskning og søger at uddybe forståelsen af:

 • de sundhedspolitiske processer
 • den organisatoriske ledelse, koordinering og udvikling af sundhedsvæsnet
 • relationer mellem teknologi og sundhedsvæsnet
 • epistemologiske og etiske aspekter ved medicinske teknologier og sundhedspolitikker
 • outcomes inden for sundhedsvæsnet
 • samt relationer mellem sundhedsvæsnet og forskellige befolkningsgrupper.

Projekterne udføres af en flerfaglig gruppe forskere. Sundhedstjenesteforskningens resultater er vigtige redskaber i den sundhedspolitiske udvikling og omstillingsproces.

 

Afdelingen er kendetegnet ved at have en klar tværfaglig tilgang, hvor der benyttes en række forskellige metoder, herunder kvantitative epidemiologiske metoder baseret på de unikke danske registerdata, kliniske data, sundhedsøkonomiske data, spørgeskemaer, og kvalitative metoder såsom dokumentanalyse, interviews, fokusgrupper, vidneseminarer og deltagerobservation.

Vi lægger stor vægt på at inddrage forskellige videnskabelige tilgange og metoder og på at integrere de filosofiske, etiske, historiske og antropologiske indsigter i mange af vores projekter.

Det, der forener os, er en stor interesse i at forstå de sociale, politiske og medicinske forudsætninger for og konsekvenser af, sundhedsydelser og en vilje til at engagere og udfordre hinandens projekter på tværs af disciplinære og metodiske grænser.

Derudover har afdelingen et løbende samarbejde med en vifte af samfundsvidenskabelige afdelinger (statskundskab, økonomi, antropologi og sociologi) for både forsknings- og uddannelsesmæssige formål.

Afdelingen er organiseret i fem forskningscentre med fokus på

a) migration og sundhed,

b) sund aldring med fokus på sundhedspleje, sundhedspolitik og EU-interventioner, 

c) videnskab og teknologistudier (STS), sidstnævnte deles med Museion 

d) sundhedsøkonomi og politik og

e) en forskningsenhed med speciale i måling af patient-ratede resultater (PRO), hovedsageligt i kræft, og palliativ pleje, foruden nogle uafhængige forskere.

Vi bruger centrene til at skabe synergi mellem relaterede projekter, men det er samtidigt vigtigt for os, at afdelingens forskere føler sig frie til at forfølge deres egen forsknings-dagsorden.

Særlige styrker
• Migration og sundhed
• Videnskab og Teknologi Studies (STS)
• Patient-ratede udfald (PRO)
• Sundhedssystemer og sundhedspolitik analyse i et nationalt og komparativt perspektiv

Selvom vi faciliterer interventionsprojekter og andre former for anvendt forskning, er vi også stærkt orienteret mod grundforskning. Vi analyserer, hvad sundhedsvæsenet gør, med et skarpt øje for det uventede og for de erkendelsesteoretiske og etiske aspekter af medicinsk forskning og praksis. Vi interesserer os for, hvordan medicinsk forskning og praksis har konsekvenser udover bare sundheds outcomes, f.eks. forandringer i institutioner og samfundsmæssige værdier, og i de sociale og politiske forudsætninger for medicinsk forskning, sundhedspolitik, organisation og praksis. 

 

 

Afdelingens undervisning omhandler sundhedspolitik og sundhedsvæsenets organisation og funktion i bredeste forstand, samt medicinsk etik og videnskabsteori. Afdelingen varetager desuden størsteparten af instituttets undervisning i kvalitative metoder og spørgeskemakonstruktion.

Afdelingen har ansvar for følgende undervisning:

Lægevidenskab

 • Kursus i Medicinsk Sociologi og Sundhedsvæsen (ny studieordning)

Folkesundhedsvidenskab

 • Sundhedsvæsenets struktur og funktion, 1. år
 • Organisationsanalyse, 2. år
 • Sundhedspolitiske analyser, 3. år
 • Spørgeskemakonstruktion, 4. år
 • Kvalitative metoder, 4. år
 • Sundhedspolitiske analyser. Valgfag
 • Evaluering. Valgfag
 • Evaluering og kvalitetsmåling. Valgfag
 • Organisationsanalyse. Valgfag
 • Medicinske videnskabs- og teknologistudier

Master of Public Health

 • Introduktionskursus
 • Sundhedsvæsenets organisation, økonomi og ledelse
 • Sundhedsvæsenets organisation og ledelse
 • Kvalitative metoder (fællesmodul og specialmodul)
 • Introduktion til masterafhandling

Master of International Health

 • Health systems analysis

 

 

Øster Farimagsgade 5
Opgang B og C, stuen
1353 København K
Tlf. 35 32 62 50
Fax: 35 32 76 29

Her bor vi: Oversigtskort

Afdelingsleder
Professor Signild Vallgårda

 

Afdelingsleder
Mette Nordahl Svendsen 
Professor MSO

Telefon: +45 35 32 76 24
E-mail: mesv@sund.ku.dk 

Ansatte

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Abdelhamid, Hejdi Studerende FU +4535334605 E-mail
Bagge-Petersen, Claudia Maria Postdoc +4535333713 E-mail
Bentzon, Rikke Friis Ph.d.-stipendiat +4535327303 E-mail
Berggreen, Anna Rønde Studerende FU   E-mail
Bergien, Sofie Olsgaard Ph.d.-studerende +4535321450 E-mail
Bidoli, Andrea Ph.d.-stipendiat +4535326492 E-mail
Biering, Ida Ege Studerende +4535331446 E-mail
Boye, Mathilde Christine Gæsteforsker +4535322112 E-mail
Børsch, Anne Sofie Postdoc +4535331787 E-mail
Christensen, Josefine Rønnow F Studerende +4535337875 E-mail
Dam, Mie Seest Adjunkt +4535337320 E-mail
Dieckmann, Peter Lektor   E-mail
Dyhr, Line Marie Toft Studerende FU +4535333282 E-mail
Friis, Jan Kyrre Berg Lektor +4535327935 E-mail
Gjødsbøl, Iben Mundbjerg Adjunkt +4535337318 E-mail
Goldschmidt, Maria Ingeborg Ph.d.-stipendiat +4535337074 E-mail
Grønvold, Mogens Professor +4535327983 E-mail
Haase, Christoffer Bjerre Ph.d.-stipendiat +4560604087 E-mail
Hansen, Signe Hviid Studerende +4535321252 E-mail
Hendriksen, Ida Strøyer Studerende FU +4535333967 E-mail
Høyer, Klaus Lindgaard Professor +4535327996 E-mail
Jensen, Andrea Nedergaard Videnskabelig assistent +4535320319 E-mail
Jensen, Anja Marie Bornø Lektor +4535337317 E-mail
Jensen, Astrid Laura Dam Studerende +4535337256 E-mail
Jervelund, Signe Smith Lektor +4535337339 E-mail
Kayser, Lars Lektor +4535327291 E-mail
Khan, Alina Aiesha Studerende FU +4535337670 E-mail
Kilic, Sevilay Sekretær +4535326550 E-mail
Knox, Jeanette Bresson Ladegaard Lektor +4535337334 E-mail
Koch, Anna Magdalene Professor emeritus +4535327979 E-mail
Krasnik, Allan Professor emeritus +4535327971 E-mail
Kristiansen, Maria Lektor, viceinstitutleder +4535334805 E-mail
Kusta, Olsi Ph.d.-stipendiat +4535336646 E-mail
Langstrup, Henriette Lektor +4535326203 E-mail
Larsen, Ellen Frøsig Moseholm Lektor +4535331598 E-mail
Larsen, Michelle Aagaard Afdelingssekretær +4535326250 E-mail
Lee, Ji Yong Postdoc +4535334245 E-mail
Linder, Bibi Servicemedarbejder +4593509633 E-mail
Lykkeskov, Anne Ekstern lektor   E-mail
Marcussen, Sara Buus Studerende +4535334919 E-mail
Marti Castaner, Maria Adjunkt +4535326711 E-mail
McFarlan, Laila Studerende +4535330082 E-mail
Mkoma, George Frederick Ph.d.-stipendiat +4535321147 E-mail
Muld, Alberte Mie Studerende FU   E-mail
Møller, Olivia Mandal Studerende +4535334619 E-mail
Nørredam, Marie Louise Professor MSO +4535327632 E-mail
Osborne, Richard Harry Adjungeret professor +4535330534 E-mail
Pinel, Clémence Pauline Cécile Postdoc   E-mail
Primdahl, Nina Langer Akademisk medarbejder +4535323087 E-mail
Rasmussen, Bodil Adjungeret professor   E-mail
Rossel, Peter J. Hancke Lektor emeritus +4535327934 E-mail
Rossen, Sine Undervisningsassistent +4531123663 E-mail
Schmidt, Camilla Wong Ph.d.-studerende   E-mail
Schmidt, Ulrik Sørensen Studerende +4535331654 E-mail
Sheikh, Zainab Afshan Gæsteforsker +4535337348 E-mail
Simonsen, Niklas Sita Holm Studenterstudievejleder +4535337394
Skovdal, Morten Lektor +4535337360 E-mail
Skovgaard, Lea Larsen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Starr, Laila Kærgaard Akademisk medarbejder FU +4529858597 E-mail
Svendsen, Mette Nordahl Professor +4535327624 E-mail
Sørensen, Janne Chefkonsulent +4535327288 E-mail
Tapager, Ina Willaing Ph.d.-stipendiat +4535326010 E-mail
Tapager, Ingrid Willaing Professor +4535333535 E-mail
Tellerup, Maria Olejaz Ekstern lektor   E-mail
Thougaard, Sofie Bech Studerende FU   E-mail
Vallgårda, Signild Emeritus +4535327968 E-mail
Vrangbæk, Karsten Professor +4535337329 E-mail
Wagner, Isaac Anderson Studielektor +4535334788 E-mail
Wegener, Emilie Kauffeldt Videnskabelig assistent +4535331185 E-mail
Zoffmann, Vibeke Professor   E-mail
de Montgomery, Christopher Jamil Adjunkt +4535336404 E-mail
á Rogvi, Sofie Akademisk medarbejder FU +4535337773 E-mail