Afdelingens forskning relaterer sig til de traditionelle områder inden for sundhedstjenesteforskning og søger at uddybe forståelsen af:

  • de sundhedspolitiske processer
  • den organisatoriske ledelse, koordinering og udvikling af sundhedsvæsnet
  • relationer mellem teknologi og sundhedsvæsnet
  • epistemologiske og etiske aspekter ved medicinske teknologier og sundhedspolitikker
  • outcomes inden for sundhedsvæsnet
  • samt relationer mellem sundhedsvæsnet og forskellige befolkningsgrupper.

Projekterne udføres af en flerfaglig gruppe forskere. Sundhedstjenesteforskningens resultater er vigtige redskaber i den sundhedspolitiske udvikling og omstillingsproces.

Læs mere om det særlige ved afdelingens forskning