SOFIA – et interventionsstudie i almen praksis

Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis

SOFIA studiet har til formål at øge livskvalitet og forlænge levetiden hos mennesker med svær psykisk sygdom i almen praksis.

SOFIA-projektet startede i 2017 med en 2-årig co-design fase for at udvikle projektets indsats i almen praksis i samarbejde med de centrale aktører på området både fra regioner, kommuner, styrelser, fagforeninger med mere. Herefter udførtes et feasibility-studie med 7 praktiserende læger i Hobro og til sidst et randomiseret kontrolleret pilotstudie blandt 9 almen praksis i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. På flere parametre har SOFIA-projektet været en succes. For eksempel blev store dele af indsatsen implementeret som en del af overenskomsten mellem de praktiserende læger (PLO) og Danske Regioner pr. 1. januar 2022.

Det har imidlertid også betydet, at det planlagte lodtrækningsforsøg med 200 deltagende almen praksis - og dermed en evaluering af effekten af interventionen - ikke er mulig at gennemføre. I stedet undersøger vi løbende implementeringen af indsatsen i den nye overenskomst for almen praksis. Arbejdet er finansieret af KEU-midler fra Region Sjælland og Region Hovedstaden og fortsætter i 2024. Der søges midler til flere relaterede projekter.

Vi arbejder fremadrettet med at analysere og formidle de resterende data fra delstudierne i SOFIA-projektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan almen praksis øge livskvaliteten og forlænge levetiden hos mennesker med svær psykisk sygdom?

Mennesker med en svær psykisk sygdom har ofte også komplekse problemer og fysiske sygdomme (multimorbiditet), der fører til nedsat livskvalitet og tidligere død end den generelle befolkning. Forskning har vist, at en styrket relation mellem patient og praktiserende læge, samt øget fokus på behandling af somatisk sygdom tilpasset den enkeltes behov, kan øge både livskvalitet og levetid for patientgruppen. SOFIA studiet vil teste, om en 5-årig intervention bestående af flere dele i almen praksis kan have denne effekt.

Baggrund

Mennesker med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-20 år kortere end den generelle befolkning. Årsagerne er mange, blandt andet skyldes det uheld, selvmord og misbrug, men især også høj forekomst af fysiske sygdomme (multimorbiditet). Mange samtidige sygdomme skaber komplekse helbredsproblemer, som det nuværende sundhedssystemet ikke er optimalt indrettet til at tage sig af. Det fører til kortere levetid grundet dårligere diagnostik og behandling af fysiske sygdomme hos patientgruppen, samt en oplevelse af en fragmenteret og ukoordineret behandling.

For de patienter som er meget syge, er socialt dårligt stillede eller har ringe socialt netværk, er det særligt svært at få ordentlig adgang til relevante sundhedstilbud. Derudover har mange sparsom kontakt til deres egen læge. Resultatet af denne skævhed er ulighed i sundhed.

SOFIA studiet er co-designet med involvering af alle aktører på området, heriblandt patienter, pårørende, patientforeninger, praktiserende læger, kommunalt ansatte, psykiatere med flere, for at tage hånd om ovenstående problemer. Co-design fasen har vist at almen praksis kan løse mange af ovenstående problemer hvis de får mere viden og kompetence i håndteringen af borgere med svær psykisk sygdom, bedre tid til komplekse problemstillinger og øget fokus på somatisk sygdom uafhængigt af psykisk sygdom. 

SOFIA’s interventionsstudie i almen praksis

Interventionen i SOFIA studiet har 3 hovedkomponenter: 1) Løbende undervisning og støtte til praktiserende læger i håndtering af personer med svær psykisk sygdom 2) Opsporing af fysiske sygdomme gennem aktiv henvendelse fra egen læge til patientgruppen 3) Forlænget overblikskonsultation på op til 45 minutter med tid til forberedelse struktureret efter SOFIA-modellen, opfølgning i almen praksis og evt. andre sektorer, når relevant.

Film

I denne film præsenteres baggrunden for og formålet med SOFIA-projektet, at forbedre livskvaliteten og forøge levetiden for mennesker med psykisk sygdom, samt en aktuel status for studiet, som afsluttes 1. oktober 2021. Filmen introducerer de foreløbige, præliminære resultater, som viser, at en forlænget konsultation med særligt fokus på det fysiske helbred og med en patientcentreret og patientinddragende tilgang bliver modtaget positivt i almen praksis, og at den ekstra tid formodentligt giver mulighed for at udvikle og forbedre relationen til patienten. Hør mere om SOFIA-projektet i filmen.

Filmen kan ses på Region Sjællands hjemmeside ved at følge dette link.

 

 

 

 

 

 

Podcasts

Patienter med svær psykisk sygdom lever kortere

Sådan kan du bruge 2150: Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med svær psykisk sygdom

Video

Populærvidenskabelige artikler om SOFIA:

Ydelse 2150 - et redskab til at mindske ulighed i sundhed i almen praksis?

Læger kan nu bruge ekstra tid på de svære patienter

Tid til relationer og én ting ad gangen

Udvalgte SOFIA-artikler:

Jønsson, A.B.R., Martiny, F.H.J., Søndergaard, M.K. et al. Introducing extended consultations for patients with severe mental illness in general practice: Results from the SOFIA feasibility study. BMC Prim. Care 24, 206 (2023). 

Tranberg, K., Jønsson, A., Due, T. et al. The SOFIA pilot study: assessing feasibility and fidelity of coordinated care to reduce excess mortality and increase quality of life in patients with severe mental illness in a general practice setting; a cluster-randomised pilot trial. BMC Prim. Care 24, 188 (2023).

Bakkedal, C., Persson, F., Kriegbaum, M., Andersen, J. S., Christensen, M. B., Lind, B., Lykkegaard Andersen, C., & Rozing, M. (2023). Diabetes treatment for persons with severe mental illness: A registry-based cohort study to explore medication treatment differences for persons with type 2 diabetes with and without severe mental illness. PLOS ONE, 18(6), [e0287017]. 

Bissenbakker, K., Siersma, V., Jønsson, A. B. R., Møller, A., Christensen, K. B., & Brodersen, J. B. (2023). Measuring needs-based quality of life and self-perceived health inequity in patients with multimorbidity: investigating psychometric measurement properties of the MultiMorbidity Questionnaire (MMQ) using primarily Rasch models. Journal of Patient-Reported Outcomes, 7(1), [94].

Reventlow, S., Jønsson, ABR., Møller, MCR., Davidsen, AS., Olsen, L., Co-producing Healthcare Interventions: Transforming Transdisciplinary Research to Develop Healthcare Services to Meet the Needs of Patients with Complex Problems, in Embracing Complexity in Health: The Transformation of Science, Practice, and Policy, J.P. Sturmberg, Editor. 2019, Springer International Publishing: Cham. p. 169-183.

Rozing, M., Jønsson, ABR., Køster-Rasmussen, R., Due, TD., Brodersen, J., Bissenbakker, K., Siersma, V., Mercer, SW., Guassora, AD., Kjellberg, J., Kjellberg, PK., Nielsen, MH., Christensen, I., Bardram, JE., Martiny, F., Møller, A., Reventlow, S., The SOFIA pilot trial: a cluster-randomized trial of coordinated, co-produced care to reduce mortality and improve quality of life in people with severe mental illness in the general practice setting. Pilot Feasibility Stud, 2021. 7(1): p. 168.

Møller, A., Bissenbakker, K., Arreskov, AB., Brodersen, J., Specific Measures of Quality of Life in Patients with Multimorbidity in Primary Healthcare: A Systematic Review on Patient-Reported Outcome Measures' Adequacy of Measurement. Patient Relat Outcome Meas, 2020. 11: p. 1-10.

Bissenbakker, K., Møller, A., Brodersen, JB., Jønsson, ABR., Conceptualisation of a measurement framework for Needs-based Quality of Life among patients with multimorbidity. Journal of Patient-Reported Outcomes, 2022. 6(1): p. 83.

Bissenbakker, K., Møller, A., Brodersen, J., Jønsson, ABR., PROMs og livskvalitet - Hvordan måles livskvalitet hos mennesker med multisygdom? Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 2020.

Merrild, C., Jønsson, ABR., Rasmussen, S., Sandbæk, A., Social ulighed i sundhed. Ugeskrift for Læger, 2022. 184(14): p. 1312.

Jønsson, A., Spalletta, O., Tuning the self: Revisiting health inequities through the lens of social interaction. Ethos, 2023: p. 1-18.

Jønsson, A., Subjektiv ulighed: Oplevelsen af ulighed i sundhed. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 2021. 18: p. 95-114.

Jønsson, A., Mig og min læge: almen praksis med patientens øjne. PRACTICUS 2020: p. 9-11.

Christensen, I., Risør, MB., Grøn, L., Reventlow, S., Senses of Touch: The Absence and Presence of Touch in Health Care Encounters of Patients with Mental Illness. Culture, Medicine, and Psychiatry, 2022.

Hansen, C., Relationskompetence som etisk praksis. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 2022. 19(36): p. 75-92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om vores samarbejdspartnere her:

Sammen Om Dit Helbred

Landsindsatsen: EN AF OS

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - VIVE

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

The Copenhagen Center for Health Technology - Cachet

SOFIA er støttet af

  • NOVO nordisk fonden
  • Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget i Region Nord og i Region Sjælland
  • Multipraksisudvalget ved Dansk Selskab for Almen Medicin
  • Danske Regioner, Fonden For Almen Praksis
  • CACHET – Copenhagen Center for Health Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan altid ringe og høre mere

Vil du vide mere om SOFIA studiet er du velkommen til at ringe eller skrive til projektkoordinator Maria Haahr Nielsen

Telefon: +45 35 33 78 11
Mail: mhn@sund.ku.dk

 

 

 

 

 

 

Fundingperiode

2017-2023

Principal Investigator

Susanne Reventlow
Professor

Telefon: +45 35 32 71 56
Mail: susrew@sund.ku.dk

Projektleder

Anne Møller
Lektor

Telefon: +45 35 33 72 92
Mail: anmo@sund.ku.dk

Projektkoordinator

Maria Haahr Nielsen
Videnskabelig assistent

Telefon: +45 35 33 78 11
Mail: mhn@sund.ku.dk

Projektet blev udført af:

Interne projektmedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Bissenbakker, Kristine Henderson Postdoc   E-mail
Brodersen, John Brandt Professor +4535327592 E-mail
Christiansen, Ann-Kathrin Lindahl Projektkoordinator   E-mail
Davidsen, Annette Sofie Emerita +4535337524 E-mail
Hansen, Cæcilie Ph.d.-stipendiat +4535334503 E-mail
Jensen, Katrine Tranberg Postdoc +4535336050 E-mail
Martiny, Frederik Handberg Juul Ph.d.-studerende +4535331306 E-mail
Møller, Anne Lektor +4535337292 E-mail
Nielsen, Maria Haahr Videnskabelig assistent +4535337811 E-mail
Reventlow, Susanne Professor +4535327156 E-mail
Risør, Mette Bech Professor +4535324355 E-mail
Rozing, Maarten Pieter Lektor +4535335438 E-mail
Siersma, Volkert Dirk Statistiker   E-mail