SOFIA – et interventionsstudie i almen praksis

Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis

SOFIA studiet har til formål at øge livskvalitet og forlænge levetiden hos mennesker med svær psykisk sygdom i almen praksis.Sammen Om Fysisk og psykisk helbred I Almen praksis

Vi er nu i gang med at afprøve SOFIA modellen i almen praksis, for at se om den kan føre til forlænget levetid og øget livskvalitet for mennesker med svær psykisk sygdom. SOFIA studiet skal afprøve en intervention der består af:

  1. Undervisning af praktiserende læger og praksispersonale,
  2. Systematisk opsporing af somatiske sygdomme hos svært psykisk syge
  3. En forlænget overblikskonsultation på op til 45 minutter med tid til forberedelse, der giver mulighed for at tage udgangspunkt i patientens behov, værdier og ønsker til indsatsområder, samt indeholder ret systematisk diagnostisk interview. Målet er at styrke relationen mellem læge og patient og skabe en individuelt tilpasset behandlingsplan for at øge levetid og livskvalitet for patienten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan almen praksis øge livskvaliteten og forlænge levetiden hos mennesker med svær psykisk sygdom?

Mennesker med en svær psykisk sygdom har ofte også komplekse problemer og fysiske sygdomme (multimorbiditet), der fører til nedsat livskvalitet og tidligere død end den generelle befolkning. Forskning har vist, at en styrket relation mellem patient og praktiserende læge, samt øget fokus på behandling af somatisk sygdom tilpasset den enkeltes behov, kan øge både livskvalitet og levetid for patientgruppen. SOFIA studiet vil teste, om en 5-årig intervention bestående af flere dele i almen praksis kan have denne effekt.

Baggrund

Mennesker med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-20 år kortere end den generelle befolkning. Årsagerne er mange, blandt andet skyldes det uheld, selvmord og misbrug, men især også høj forekomst af fysiske sygdomme (multimorbiditet). Mange samtidige sygdomme skaber komplekse helbredsproblemer, som det nuværende sundhedssystemet ikke er optimalt indrettet til at tage sig af. Det fører til kortere levetid grundet dårligere diagnostik og behandling af fysiske sygdomme hos patientgruppen, samt en oplevelse af en fragmenteret og ukoordineret behandling.

For de patienter som er meget syge, er socialt dårligt stillede eller har ringe socialt netværk, er det særligt svært at få ordentlig adgang til relevante sundhedstilbud. Derudover har mange sparsom kontakt til deres egen læge. Resultatet af denne skævhed er ulighed i sundhed.

SOFIA studiet er co-designet med involvering af alle aktører på området, heriblandt patienter, pårørende, patientforeninger, praktiserende læger, kommunalt ansatte, psykiatere med flere, for at tage hånd om ovenstående problemer. Co-design fasen har vist at almen praksis kan løse mange af ovenstående problemer hvis de får mere viden og kompetence i håndteringen af borgere med svær psykisk sygdom, bedre tid til komplekse problemstillinger og øget fokus på somatisk sygdom uafhængigt af psykisk sygdom. 

SOFIA’s interventionsstudie i almen praksis

Interventionen i SOFIA studiet har 3 hovedkomponenter: 1) Løbende undervisning og støtte til praktiserende læger i håndtering af personer med svær psykisk sygdom 2) Opsporing af fysiske sygdomme gennem aktiv henvendelse fra egen læge til patientgruppen 3) Forlænget overblikskonsultation på op til 45 minutter med tid til forberedelse struktureret efter SOFIA-modellen, opfølgning i almen praksis og evt. andre sektorer, når relevant.

Film

I denne film præsenteres baggrunden for og formålet med SOFIA-projektet, at forbedre livskvaliteten og forøge levetiden for mennesker med psykisk sygdom, samt en aktuel status for studiet, som afsluttes 1. oktober 2021. Filmen introducerer de foreløbige, præliminære resultater, som viser, at en forlænget konsultation med særligt fokus på det fysiske helbred og med en patientcentreret og patientinddragende tilgang bliver modtaget positivt i almen praksis, og at den ekstra tid formodentligt giver mulighed for at udvikle og forbedre relationen til patienten. Hør mere om SOFIA-projektet i filmen.

Filmen kan ses på Region Sjællands hjemmeside ved at følge dette link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan altid ringe og høre mere

Vil du vide mere om SOFIA studiet er du velkommen til at ringe eller skrive til os:

Projektkoordinator Maria Haahr Nielsen

På fælles mail eller projekttelefon

sofiaforpraksis@sund.ku.dk
Telefon: +45 22 82 36 70

 

 

 

 

 

 

Principal Investigator

Susanne Reventlow
Professor

Telefon: +45 35 32 71 56
Mail: susrew@sund.ku.dk

Projektleder

Anne Møller
Lektor

Telefon: +45 35 33 72 92
Mail: anmo@sund.ku.dk

Projektkoordinator

Maria Haahr Nielsen
Videnskabelig assistent

Telefon: +45 35 33 78 11
Mail: mhn@sund.ku.dk

Projektet udføres af:

Interne projektmedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Brodersen, John Brandt Professor +4535327592 E-mail
Jønsson, Alexandra Brandt Ryborg Gæsteforsker   E-mail
Martiny, Frederik Handberg Juul Videnskabelig assistent +4535331306 E-mail
Reventlow, Susanne Professor +4535327156 E-mail
Siersma, Volkert Dirk Statistiker   E-mail