Elisabeth Søndergaard

Elisabeth Søndergaard

Ph.d.-studerende

Jeg er uddannet antropolog med speciale i medicinsk antropologi.
Tidligere har jeg beskæftiget mig med forskellige forståelser af psykisk sygdom og behandlingspræferencer i sydøst afrikanske kontekster samt blandt indvandrergrupper i Danmark.

Interesseområder
Mine interesseområder er børns sundhed, udsatte grupper i sundhedssektoren, social ulighed i sundhed, social arv, multimorbiditet, kvalitative metoder, mixed methods.

 

Aktuel forskning

Erhvervs-ph.d.-projektet: Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udvikling af sygdom blandt børn på Lolland-Falster.


I samarbejde med Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland, arbejder jeg på et ph.d.-projekt, som skal se nærmere på socioøkonomisk udsatte børns sociale relationer. Med udgangspunkt i forskning der viser, at nærende sociale relationer kan opveje eksisterende risikofaktorer for sygdom, er formålet med dette projekt at undersøge, hvordan socioøkonomisk belastede børns fysiske og psykiske helbred hænger sammen med karakteren og antallet af deres sociale relationer.

Projektet er et antropologisk Mixed methods studie. Den kvalitative del består hovedsagelig af deltagerobservation, interviews og ’draw and talk’-øvelser, mens den kvantitative del inddrager registerdata kombineret med data fra den igangværende befolknings- og familieundersøgelse LOFUS på Lolland-Falster.

Projektets resultater forventes at bidrage til en mere nuanceret forståelse af børns risiko for at udvikle sygdomme. Ved at få et bedre kendskab til problemstillinger på området bliver det muligt at identificere forhold, der påvirker børns sundhed negativt, men ligeledes faktorer der kan fungere som ressourcer, således at en potentiel negativ udvikling undgås.

ID: 43549545