Pernille Hølmkjær

Pernille Hølmkjær

Ph.d.-stipendiat

Uddannet læge ved Københavns Universitet i 2018.

I juni 2020 påbegyndte jeg min ph.d. med fokus på ældre med demens på plejehjem og seponering af psykotrop medicin. Projektet forventes færdigt til januar 2024.

Ph.d.'en indeholder en blanding af både kvalitativ og kvantitativ forskning i form af et kvalitativt systematisk review, udvikling af intervention til afprøvning i et RCT samt kørsel af et RCT-studie. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser på 1. semester medicin i kurset "TPK; tidlig patient kontakt"

Faglig støtteperson på KU

Underviser på "Forskningstræningen" på hoveduddannelse i Almen Medicin

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

ID: 228838127