Janne Sørensen

Janne Sørensen

Chefkonsulent

Janne Sørensen er koordinator af Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, hvor hun sammen med centerlederen varetager den daglige drift og ledelse af centeret. Derudover arbejder Janne Sørensen med projekter der omhandler kulturelle kompetencer i sundhedsuddannelser i Danmark og Europa samt udvikling undervisernes kompetencer.

Aktuelle projekter

Igangværende projekt med fokus på kulturelle kompetencer i uddannelsen af læger ved Københavns Universitet.

Tidligere projekter

Culturally Competent in Medical Education – læs mere her:

https://mesu.ku.dk/dansk/projekter/afsluttede-projekter/c2me/

ID: 170788703