Claudia Maria Bagge-Petersen

Claudia Maria Bagge-Petersen

Claudia Bagge-Petersen er Ph.d.-studerende og arbejder på projektet eMinor, som har til formål at afdække, hvordan eHealth-løsninger til børn og unge med kroniske sygdomme kan designes således, at de harmonerer med hverdagskonteksten, udfordringer og taktikker. Hun bevæger sig indenfor Science and Technology Studies-feltet og har en særlig opmærksomhed på samspillet mellem børn og teknologi.

ID: 180390615