Mogens Grønvold

Mogens Grønvold

Professor

Ansat i kombinationsstilling:

Formand for og initiativtager til Dansk Palliativ Database (DPD) - en landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase, der siden 2010 har omfattet de ca. 10.000 patienter, der årligt henvises til specialiseret palliativ indsats på hospice eller i palliative teams/enheder.

2011-2014 formand (2014-15: 'past chair') for EORTC Quality of Life Group - en forskergruppe med ca. 300 medlemmer fra Europa og Canada, Australien, USA, Taiwan, Japan og Brasilien under den europæiske kræftforskningsorganisation EORTC. Gruppen er internationalt anerkendt som førende indenfor udvikling og anvendelse af patient-udfyldte spørgeskemaer i kliniske undersøgelser.

Primære forskningsområder

  • Sundhedstjenesteforskning vedrørende palliativ indsats
  • Kræftpatienters oplevelse af sygdom og behandling
  • Udvikling og validering af spørgeskemaer – navnlig vedrørende kræftpatienters symptomer, problemer og livskvalitet

Aktuel forskning

Se nærmere på Forskningsenhedens hjemmeside (klik her)

Omtale af Forskningen på Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital i magasinet VidenPlus (august 2018)

Publikationer
’Groenvold M OR Gronvold M’ i PubMed.

Aktuelle præsentationer

DCCC/DMCG.DK webinar om styrkelse af den palliative indsats i Danmark. (video)

Undervisnings- og vejledningsområder

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab: Fagleder for faget Spørgeskemakonstruktion (1.semester).

Ansvarlig for ph.d.-kurset 'Questionnaires in clinical and public health research: development, validation and evaluation'.

Prægraduat vejledning på diverse af Fakultetets uddannelser

Vejleder for 16 ph.d.-studerende

ID: 11970