Lea Larsen Skovgaard

Lea Larsen Skovgaard

Ph.d. stipendiat

Primære forskningsområder

Min primære forskningsinteresse er den stigende dataintensivering der finder sted på tværs af sundhedssektoren. Jeg finder det især interessant hvad befolkningen, dem som leverer data, mener om indsamling og brug af sundhedsdata, herunder de implikationer befolkningen finder det har for behandling og rollen som patient. I min Ph.d. undersøger jeg, ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder, offentlig legitimitet af Personlig Medicin. Projektet er en del af forskningsprojektet MeInWe, som ledes af professor Mette Nordahl Svendsen.

ID: 130819170