Lars Kayser

Lars Kayser

Lektor

Det fælles koncept for forskningsprojekter er ”Intelligent, tilgængelig teknologi i sundhedens tjeneste”.

Forskningsområdet inden for sundhedsvidenskab og informatik er baseret på en bred erfaring fra klinik, uddannelse og implementering, der bygger på dels en speciallægeuddannelse i intern medicin og dels lederrolle i to femårs-perioder inden for hhv. pædagogisk udvikling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dels ved Københavns Universitets Center for Webbaseret Læring.

Fokus er på brugernes ønsker til og forudsætninger for at tage ny teknologi i brug, herunder også mulighed for at skabe løsninger, der tilpasser sig brugernes behov og udvikling af en kontekst, hvor brugere i større grad udvikler sig til forbrugere end modtagere af ydelser – personer der er på ”velfart” i Sundhedssektoren – en såkaldt ”velfarter”.

Den aktuelle forskning fokuserer på sundhedskompetence (health literacy), eHealth Literacy, empowerment og læring. Foregår bl.a. i regi af EDITH-netværket, hvor der ses på motivation, livsstilsændringer og interaktion med digitale medier og platforme. Se mere: http://www.cancer.dk/edith/

Er også aktivt engageret i projekter, der beskæftiger sig med redesign af sundhedssektoren både nationalt og internationalt, deltager fx i Epital Sundhed-projektet i Lyngby-Taarbæk Kommune og i European Innovation Partnership Active and Healthy Ageing, Integrated Care (AHA B3).

Er engageret i uddannelse særligt inden for den digitale del, er studieleder både for uddannelsen Sundhed og informatik og for sundhedsvidenskab ved Folkeuniversitetet. Uddannelsesorienterede forskningsprojekter fokuserer på områder, hvor studerende anvender IT.

ID: 10525