Sofie Olsgaard Bergien

Sofie Olsgaard Bergien

Ph.d.-studerende

Det primære fokus for min forskning er at forstå, hvordan sygdom og aldring opleves og håndteres af mennesker i deres hverdag. Jeg fokuserer på at belyse forskellige behov og ressourcer i relation til menneskers hverdagsliv, således at relevante tilbud om støtte og hjælp kan udvikles så de bedst muligt imødekommer forskellige målgruppers behov. Jeg trækker på kvantitative såvel som kvalitative metoder. Essentielt for min forskning er at de mennesker den omhandler inddrages og gennem samskabelse bidrager til forskningen såvel som til implementeringen af forskningsresultater i deres og andres hverdag. Udover at indgå i partnerskaber med borgere og patienter arbejder jeg ofte i partnerskaber med andre relevante stakeholders, heri blandt patientforeninger og hospitaler.

Aktuel forskning

I min ph.d. ”Aging with MS” undersøger jeg gennem kvalitative og kvantitative metoder hvad der har betydning for, hvordan ældre mennesker med multiple sclerose (MS) oplever og håndterer sygdom og aldring i deres hverdag. Projektet er designet som et participatorisk studie, hvor ældre med MS samt relevante stakeholders inviteres med i de processer der er relevante for, at projektets resultater kan føre til konkret initiativer, der i fremtiden kan komme målgruppen til gavn.

Min ph.d. laves i samarbejde med Scleroseforeningen, hvor jeg er ansat som erhvervs-ph. d-studerende. På Københavns Universitet er jeg tilknyttet Afdeling for Sundhedstjeneste forskning samt Center for Sund Aldring.

Interesseområder

Co-created forskning, aldring, multiple sclerose, patient- og brugerinddragelse, mixed-method forskning. 

ID: 182566197