Gitta Wörtwein

Gitta Wörtwein

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusleder (sammen med Gret Martin Hald) for Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi på medicinstudiet, 2. semester.

Psykologi, kommunikation og etik på tandlægestudiet.

Psykologi, pædagogik og kommunikation på Folkesundhedsvidenskab.

Kursusleder for alle samfunds- og adfærdsvidenskabelige fag på cand. scient.san. uddannelsen.

Medlem af studienævnet for cand.scient.san. studiet.

Primære forskningsområder

Hjernens plasticitet, betydning for psykiatriske sygdomme, især depression, angst og misbrug.

Interaktionen mellem det dopaminerge og det muskarinerge system

Adfærdsmæssig karakterisering af genetisk modificerede mus og rotter.

Aktuel forskning

Muskarinerge M4 og M5 receptorers betydning for regulering af dopaminfrisættelse i det limbiske system: rolle i stofafhængighed og psykose.

Neuroplasticitet og dennes rolle i depression.

Overføring og validering af rotteadfærdstests til genmodificerede mus.

ID: 12474