Enhed for Miljøepidemiologi

Enheden for Miljøepidemiologi forsker og underviser i generelle epidemiologiske metoder baseret på brug af danske sundhedsregistre og kliniske databaser. Enheden har særligt fokus på miljøepidemiologi, evaluering af kræftscreening, human biomonitorering og arbejdsmiljøepidemiologi.

Billede af København Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCB i boligen

Undersøgelse af sammenhænge mellem PCB i boligen og eksponering af beboerne i forurenede boliger i Brøndby Strand er et projekt ledet af Statens Byggeforskningsinstitut med deltagelse af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø og KU. Vi har målt PCB i luft, støv, overflader, blod og wipes fra afvask af hænder samt armbånd, der absorberer PCB. Data er under analyse og vi finder eksponeringer som understøtter at man ikke kan bo i disse lejligheder. Projektet er finansieret af Landbyggefonden via de involverede boligselskaber. 2017-2020.

HBM4EU

The European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU) is a joint effort of 26 countries and the European Commission, co-funded by Horizon 2020.
Besøg  hjemmeside for projektet HBM4EU

Placenta-projekt

Placenta Projektet er et dansk forskningsprojekt, der har til formål at studere, om forskellige forureningsrelaterede stoffer transporteres fra moder til foster.
Besøg hjemmesiden for projektet Placenta-projekt.

COPHES

COnsortium to Perform Human biomonitoring on a European Scale (FP7 2009-2012). Halvdelen af udgifterne til indsamling og analyse i Danmark vil blive dækket af DEMOCOPHES  EU Life+, og der er modtaget yderligere støtte fra Sundheds-, Fødevare- og Miljøministeriet, der hver bidrager med 1/6 af udgifterne. 
Besøg hjemmesiden for projektet COPHES.

HOPE

Endocrine disruption by pesticides. Research financed by the Environmental Protection Agency Pesticide Fund. 2009-2012.

NanoTEST

NanoTEST er et internationalt forskningsprojekt under EU's 7. rammeprogram. Formålet er at udvikle alternative teststrategier til vurdering af den toksikologiske profil af nanopartikler, som benyttes i medicinsk diagnostik.
Besøg hjemmesiden for projektet NanoTEST.

New Generis

Newborns and Genotoxic Exposure Risks.
NewGeneris er et europæisk forskningsprojekt, der forsker i, hvilken betydning tidlig eksponering for gentoksiske kemikalier har for udviklingen af immunsygdomme og kræft i barndommen. 

ReProTect

ReProTect er et europæisk forskningsprojekt bestående 35 forskellige partnere. ReProTect forsker inden for reproduktiv toksikologi og søger at finde alternative metoder til brug af forsøgsdyr i forskningen inden for dette område.

 

 

 

Zorana Jovanovic Andersen

Forskningsgruppeleder

Zorana Jovanovic Andersen
Professor MSO

Emailvlq961@sund.ku.dk
Telefon: +45 35 32 76 69

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Zorana Jovanovic Professor +4535327669 E-mail
Bergmann, Marie Ph.d.-stipendiat +4535324053 E-mail
Cole-Hunter, Tom Adjunkt +4552802608 E-mail
Knudsen, Lisbeth E. Professor +4535327653 E-mail
Lim, Youn Hee Lektor +4535336862 E-mail
Loft, Steffen Professor +4535327649 E-mail
Napolitano, George Maria Akademisk medarbejder FU +4535328154 E-mail
Tuffier, Stéphane Videnskabelig assistent +4535333657 E-mail
Zhang, Jiawei Ph.d.-stipendiat +4535320262 E-mail
von Euler-Chelpin, My Catarina Lektor +4535327670 E-mail