Enheden for Miljøepidemiologi

Enheden for Miljøepidemiologi ledes af professor Zorana Jovanovic Andersen.

Oversigt over medarbejdere i Enheden for Miljøepidemiologi

Enheden for Miljøepidemiologi forsker og underviser i generelle epidemiologiske metoder baseret på brug af danske sundhedsregistre og kliniske databaser. Enheden har særligt fokus på miljøepidemiologi, evaluering af kræftscreening, human biomonitorering og arbejdsmiljøepidemiologi.

Enheden arbejder med epidemiologisk forskning som redskab til at afdække sundhedseffekter af miljøeksponeringer: luftforurening, vejtrafikstøj, vindmøllestøj, byggemiljø, grønne og blå rum osv. Sundhedsmæssige udfald omfatter primært kroniske sygdomme i den aldrende befolkning: kroniske respiratoriske sygdomme (astma og KOL), hjertekarsygdomme, slagtilfælde, lunge- og brystkræft, diabetes, demens, generel dødelighed med mere.

Enheden for Miljøepidemiologi udnytter en unik mulighed for at kombinere data fra store danske kohorter med nationale administrative data, med historiske eksponeringsdata baseret på hjemmeadresse, og med sundhedsdata fra nationale registre. Forskning med disse store og komplekse datasæt karakteriseret ved mange miljøeksponeringer, som ændrer sig over tid, og som er stærkt korrelerede med hinanden, kræver avancerede epidemiologiske og statistiske metoder. Enheden for Miljøepidemiologi forsker også i arbejdsmiljøepidemiologi, med særligt fokus på sundhedseffekter relateret til natarbejde.

Enheden for Miljøepidemiologi inkluderer endvidere en forskergruppe der fokuserer på screening for brystkræft og livmoderhalskræft, under ledelse af professor Elsebeth Lynge. Denne forskning søger at danne en samlet forståelsesramme for beslutningstagning til screeningsmuligheder og har udviklet en ekspertise inden for epidemiologiske og statistiske metoder i analyser af komplekse screeningsdata.

Professor Lisbeth E. Knudsen er det danske kontaktpunkt for det store europæiske projekt Human Biomonitoring for Europe (HBM4EU), hvor Lisbeth også er leder af Task 1.5 omhandlende ’Legal, IPR and ethics framework’ og deltager i udvikling af træningsprogrammer for konsortiet.

Endvidere deltager Lisbeth i udvikling af planer for måling af eksponering for aniliner og paracetamol i den generelle befolkning og i arbejdsmiljøet i relevante erhvervsgrupper. Lisbeths laboratorieaktiviteter varetages af lektor Line Mathiesen i professor Peter Møllers Molekylær Epidemiologi og Toksikologi gruppe.

Lisbeth er desuden i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø projektansvarlig for undersøgelsen ”Human eksponering for PCB i bygninger”, der undersøgere beboernes udsættelse for PCB i Brøndby Strand Parkerne.

Læs mere om alle Lisbeths forskningsprojekter.