Camilla Stine Øverup

Camilla Stine Øverup

Lektor

Camilla Stine Øverup (CSØ) har en Ph.D. i Social Psychology fra University of Houston, TX, USA, med fokus på parforholdsforskning. Hun har udgivet mere end 40 artikler i internationale journaler,  hvoraf størstedelen af dem fokuserer på parforhold, partnervold, og udfald fra skilsmisse. Hun har været editor for det højt-rangerede tidskrift Applied Psychology: Health and Well-being, and reviewer for flere tidskrifter, såsom Journal of Interpersonal Violence, Journal of Social and Personal Relationships, and Psychology of Violence

Før hun vendte tilbage til Danmark, arbejdede hun som Assistant Professor ved Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA. Her underviste hun fag i forskning og teori om parforhold, forskningsmetode fag, samt bachelor og PhD fag om social psykologi.

Mulige interessekonflikter

Ingen interessekonflikter

Aktuel forskning

1) SES MINI og SES NXT

Kan en digital platform hjælpe børn, når deres forældre går fra hinanden/skilles?

2) Skilsmisse I Danmark

Vi fandt i et longitudinelt studie at en digital platform til nyskilte danskere (voksne) var effektiv i at forbedre mental sundhed i året efter skilsmisse. Kan denne effekt ses i deres brug af sundhedsvæsenet på længere sigt (5 år efter skilsmisse)?

3) Selvbekræftelse som en mekanisme mod partnervold

Kan man reducere folks lyst til at være voldelige mod en partner ved brug af selvbekræftelse?

4) Seksualitet i Norden, Frankrig og UK

Hvem bruger sexlegetøj og hvordan relaterer sexlegetøj sig til tilfredshed med sex livet og parforholdet?

Hvem er bedre til sexuel kommunikation i parforholdet og hænger det sammen med større tilfredshed med sex livet og parforholdet?

ID: 212553429