Gert Martin Hald

Gert Martin Hald

Professor

Baggrund

Cand.psych. (2003) og ph.d. (2007) fra Århus Universitet. Specialist i klinisk sexologi (2011). Autoriseret klinisk sexolog (2008).
Adjunkt v. Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (2009-2012) og lektor ved Københavns Universitet (2012+).
Afdelingsleder for Afdeling for Miljø og Sundhed (2015+).

Arbejdsområder

Medicinsk psykologi 

Primære forskningsområder

Seksualitets og relationsforskning

Undervisnings- og vejledningsområder

Seksualitet, social- og personlighedspsykologi, patient-behandler forholdet, psykopatologi, psykiske aspekter ved kronisk sygdom, sundheds- og sygdomsadfærd på medicin, odontologi, folkesundhedsvidenskab og cand. scient.san uddannelserne.

Aktuel forskning

Forskning og forskningsprojekter tager udgangspunkt i forskellige områder af seksualitets og relationsforskningen:

  1. Effekten af online interventioner hos skilsmisseramte og folk i ulykkelige parforhold. Via nyudviklede onlineinterventioner testes det om disse interventioner kan reducere kendte fysiske og psykiske konsekvenser af skilsmisser og det at leve i ulykkelige parforhold herunder samarbejder om børn. Projekterne er en del af De Danske Relationsforskningsstudier ved Københavns Universitet.
  2. Seksualitet i sundhedsvæsnet. Gennem en række forskningsprojekter belyses dels omfanget af seksuelle dysfunktioner og problemer i psykiatrien og somatiken dels hvorvidt sexologisk kortidsuddannelse (2-3 dage) af kernepersonale kan påvirke hvorvidt seksualitet inddrages som fokusområde i behandlingen af psykiatriske og somatiske problemer i sundhedsvæsnet når dette skønnes relevant.
  3. Seksualitet i alderdommen. Via et internationalt europæisk samarbejde undersøges seksuel sundhed, herunder seksuelle dysfunktioner og problemer, hos ældre (dvs. personer over 65 år).   

  4. Effekten af pornografi på seksualitet og folkesundhed. Via forskellige nationale og internationale undersøgelser undersøges forbrugsmønster i pornografi og effekten af forbrug af pornografi på kognition, holdninger og adfærd hos dem der forbruger pornografi.

ID: 4352611