Forslag til konkrete projekter

    • Projektet Sundhed, Trivsel og Sociale Relationer i Taastrupgaard (STRIT) undersøger hvordan nedrivninger i et udsat boligområde påvirker beboernes sundhed, trivsel og sociale relationer ved brug af multi-metodisk tilgang. Analyse i SAS af indsamlet spørgeskemadata  med hovedfokus på sundhedsadfærd. (Bachelorprojekt). For mere information se https://strit.ku.dk/ Henvendelse Siv Nygaard, siv.nygaard@sund.ku.dk eller Abirami Srivarathan, absr@sund.ku.dk

    • Betydningen af praktisk hjælp fra nære sociale relationer for fysisk funktionsevne blandt ældre. (Henv. Charlotte Juul Nilsson, cjni@sund.ku.dk)

    • Social mobilitet og tidlige tegn på funktionsevnebegrænsninger blandt midaldrende (Henv. Charlotte Juul Nilsson, cjni@sund.ku.dk

    • Fysisk aktivitet og tidlige tegn på funktionsevnebegrænsninger blandt midaldrende; modificeres effekten af sociale relationer, socialklasse eller andre sociale faktorer? (Henv. Charlotte Juul Nilsson, cjni@sund.ku.dk

    • Til projektet 'Aktiv Patientstøtte' med 6000 deltagere på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital, søges specialestuderende til projekt om 'Bortfaldsanalyse'. Undersøgelsen bruger primært registerdata. Motiveret ansøgning og CV sendes til Kirstine Skov Benthien senest 20. november 2020, kirstine.skov.benthien@regionh.dk. KU-vejleder vil være professor Ulla Toft

    • Til projektet 'Aktiv Patientstøtte' med 6000 deltagere på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital, søges specialestuderende til projekt om 'Handleplaner i indsatsen'. Indsatsen er personcentreret og vælges i samarbejde mellem deltagere og sygeplejersker. I projektet undersøges, hvordan der prioriteres, med henblik på at belyse virkemidlerne i indsatsen. Motiveret ansøgning og CV sendes til Kirstine Skov Benthien senest 20. november 2020, kirstine.skov.benthien@regionh.dk. KU-vejleder vil være professor Ulla Toft.

Eksempler på mere generelle emneområder

Nedenstående liste over emneområder er til inspiration. Du kan se på listen over vejledere og deres forskningsområder mhp at finde en vejleder:

 • Sundhedsfremme i praksis: Kommuner, boligområder, skoler og på arbejdspladser.
 • Fremme af reproduktiv sundhed for migranter i Danmark
 • Infertilitet: f.eks psykosociale aspekter og forebyggelse
 • Reproduktion og kvinders helbred senere i livet
 • Helbredskonsekvenser af socioøkonomiske belastninger tidligt i livet
 • Intergenerationelle perspektiver på social ulighed i sundhed
 • Gamle menneskers helbred og funktionsevne, f.eks. sociale og psykiske aspekter
 • Pensionsalder og helbred
 • Udvikling, implementering og evaluering af interventioner
 • Evaluering af kvalitet i og effekt af forebyggelse og rehabilitering hos ældre.
 • Patientperspektiver på rehabiliteringsforløb
 • Konsekvenser af indførelse af teknologi i ældreplejen
 • Ulighedsskabende faktorer i rehabiliteringsindsatser
  over for livsstilssygdomme
 • Hospitalslægens vurdering af patientens genoptræningspotentiale – og den faktiske kommunale genoptræning
 • Sundhedsadfærd og livsstil – mønstre, årsager og interventionsmuligheder
 • Sociale relationer og helbred
 • Sociale netværk og helbred – hvordan formes sundhedsadfærd og helbred af sociale netværk
 • Arbejdsmarkedstilknytning og helbred
 • Sociale konsekvenser af sygdom
 • Mekanismer og interventioner mod social ulighed i helbred
 • Social kapital og helbred
 • Sundhed, arbejdsmarked og arbejdsmiljø
 • Stress og kroppens reaktioner på stress
 • Mekanismer, der kan lede fra arbejdsrelateret stress til sygdom
 • Døgnrytmeforstyrrelser og helbred
 • Negative sociale relationer på arbejde og helbred