Folkesundhedsdatabasen

Folkesundhedsdatabasen (FSD) er en kobling af en række registre ved Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen og omfatter informationer om alle personer i Danmark fra 1980 og fremefter. Udover registerdata indgår også eksterne data såsom surveydata og kohorter fra andre forskningsprojekter.

FSD er en fælles infrastruktur ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og Forskningsenheden for Almen Praksis, og den danner datagrundlag for en lang række registerundersøgelser om befolkningens sundhed, determinanter for og konsekvenser af sygdomme. Databasen gør det muligt at studere både hyppige og sjældne helbredstilstande, samt at kunne undersøge sundhedstilstanden i hele befolkningen og i særlige undergrupper f.eks. socioøkonomiske grupper og immigranter. Desuden har FSD til formål at bidrage til udviklingen af nye metoder til at beskrive befolkningens sundhed og til at undersøge sammenhængen mellem determinanter og helbredsudfald.

Læs mere om vilkår og betingelser for brug af databasen her

Kontakt: FSD@sund.ku.dk