Sarah Fredsted Villadsen

Sarah Fredsted Villadsen

Lektor

Med min interventionsforskning adresserer jeg social ulighed i sundhed. Min forskning undersøger hvordan og under hvilke omstændigheder og for hvem interventioner skaber udvikling og forandring. Jeg arbejder med inddragelse af målgrupper og nøglepersoner, herunder kommunale og regionale beslutningstagere, men også førende grundforskere.

Jeg arbejder med alle faser af interventionsforskning, fra behovsanalyse, udvikling, gennemførbarhedsstudier, implementering, evaluering, formidling og langsigtet forankring. I dette arbejde anvender jeg kombinationer af kvantitative og kvalitative metoder, teoribaseret evaluering, og jeg kombinerer realistisk evaluering med lodtrækningsforsøg.

Min forskning har primært fokuseret på familiers trivsel og sundhed i de første 1000 dage efter fødslen. Jeg er PI i det nationale MAMAACT forsøg, der ønsker at reducere social og etnisk ulighed i dødfødsler, og ansvarlig for evalueringen af interventionen ”Amning – en god start sammen”, der ønsker at reducere social ulighed i amning.

ID: 922009