Signe Smith Jervelund

Signe Smith Jervelund

Lektor

Primære forskningsområder

Min videnskabelige hovedinteresse ligger inden for sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på adgang til, brug og udbytte af sundhedsydelser, herunder social og etnisk ulighed, og hvordan man kan forbedre adgang (interventionsstudier). Ligeledes interesserer jeg mig for sundhedsvæsenets struktur og funktion, sammenhængende patientforløb samt kvalitet af behandling i et nationalt og internationalt komparativt perspektiv.

Tidligere og nuværende forskningsprojekter inkluderer migranters adgang til og brug af sundhedsydelser i Europa og USA, kvalitet i behandling, videokonsultationer, asylbørn mentale sundhed, flygtninges integration inden for sundhed, uddannelse og arbejdsmarked samt interventionsstudier vedrørende sundhedssøgende adfærd, bedre graviditetsforløb og mental helbred blandt unge med flygtninge og indvandrerbaggrund. 

Jeg har kompetencer inden for en række forskningsmetoder, herunder epidemiologiske undersøgelser med brug af spørgeskema-, register- og journaldata, komplekse interventionsstudier, systematiske reviews og kvalitative metoder.

Anvendt forskning, multidisciplinær forskningstilgang, udvikling af uddannelsescurriculum samt forskningsformidling er vigtige elementer i mit arbejde. 

Jeg er dansk Editor af Scandinavian Journal of Public Health og leder af Det Videnskabelige Udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Aktuel forskning

  • Patienter og speciallægers oplevelser af videokonsultationer (Afskærmet?)
  • Forbedring af adgang til tidlig cancerdiagnose i sydamerikanske sundhedsvæsener (EquityCancer-LA)
  • Effekt af psykosociale skolebaserede interventioner på mentalt helbred og trivsel blandt børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund (RefugeeWellSchool)
  • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet

Se publikationslisten for seneste publikationer.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser fortrinsvis i sundhedsvæsenets organisation og styring, økonomi og prioritering, kvalitet og evaluering, sundhedspolitik og sundhedsreformer, komplekse interventioner samt migration og sundhed ved følgende uddannelser ved Københavns Universitet:

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (FSV)
  • Medicin
  • Master of Public Health (MPH)
  • Master of Global Health
  • Master of Health innovation (i samarbejde med CBS)

Jeg er kursusleder af "Sundhedsvæsenets struktur, styring og økonomi" på MPH-uddannelsen, og jeg er delkursusleder af"Statistisk, epidemiologi og medicinsk sociologi (SEMS) på den del af kurset, som omhandler sundhedsvæsenets struktur og funktion" på medicinuddannelsen. 

Jeg vejleder bachelor-, kandidat- master- og ph.d.-studerende. 

ID: 9309