Mogens Grønvold

Mogens Grønvold

Professor

Ansat i kombinationsstilling:

  • Professor i Palliativ indsats og Patient-rapporterede outcomes, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning (50%) (2012-)
  • Overlæge og leder af Palliativ Forskningsenhed, Geriatrisk og Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (50%)

Modtager af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2022.

Formand for og initiativtager til Dansk Palliativ Database (DPD) - en landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase, der siden 2010 har omfattet de ca. 10.000 patienter, der årligt henvises til specialiseret palliativ indsats på hospice eller i palliative teams/enheder.

Formand for og initiativtager til DMCG.DK's Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde, der er etableret i 2018 og arbejder for at udvikle den tidlige palliative indsats for kræftpatienter, bl.a. via et nationalt databasesamarbejde, forskningsprojekter og kliniske retningslinjer.

2021-2025 WP-leder EU-projektet Dyadic Psychoeducational Interventions for people with Advanced cancer and their Informal Caregivers (DIAdIC)

2023-2026 WP co-leader i EU-projektet EUonQoL Quality of Life in Oncology

2011-2014 formand for EORTC Quality of Life Group - en forskergruppe med ca. 300 medlemmer fra Europa og Canada, Australien, USA, Taiwan, Japan og Brasilien under den europæiske kræftforskningsorganisation EORTC. Gruppen er internationalt anerkendt som førende indenfor udvikling og anvendelse af patient-udfyldte spørgeskemaer i kliniske undersøgelser.

Primære forskningsområder

  • Sundhedstjenesteforskning vedrørende palliativ indsats
  • Kræftpatienters oplevelse af sygdom og behandling
  • Udvikling og validering af spørgeskemaer – navnlig vedrørende kræftpatienters symptomer, problemer og livskvalitet

Aktuel forskning

Se nærmere på Forskningsenhedens hjemmeside (klik her)

Omtale af Forskningen på Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital i magasinet VidenPlus (august 2018)

Publikationer
’Groenvold M OR Gronvold M’ i PubMed.

Aktuelle præsentationer

DCCC/DMCG.DK webinar om styrkelse af den palliative indsats i Danmark. (video)

Undervisnings- og vejledningsområder

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab: Fagleder for faget Spørgeskemakonstruktion (1.semester).

Ansvarlig for ph.d.-kurset 'Questionnaires in clinical and public health research: development, validation and evaluation'.

Prægraduat vejledning på diverse af Fakultetets uddannelser

Vejleder for 18 ph.d.-studerende

ID: 11970