Rikke Lund

Rikke Lund

Professor, Sektionsleder, Professor

Medlem af:

Primære forskningsområder

Min forskning fokuseres på studier af social ulighed i sundhed og af sammenhængen mellem sociale relationer og helbred med særlig interesse for at afklare de biologiske, adfærdsmæssige og psykologiske forklaringsmekanismer for denne sammenhæng. Jeg har derudover en særlig interesse i at studere effekter af sociale forhold over livsforløbet på helbredsforhold og tidlige aldringstegn senere i livet, samt sundhed, trivsel og relationer i særligt udsatte grupper.

I mit forskningsarbejde har jeg endvidere fokuseret på validering af mål for sociale relationer gennem både kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Jeg er PI på projektet Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB) og PI på Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT)

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning er fokuseret på studier af social ulighed i tidlig alring med et livsforløbsperspektiv. Særligt har vi fokus på hvad socioøkonomiske faktorer på tværs af livet betyder for kognitiv og fysisk funktion såvel som inflammations niveuaer blandt midaldrende. Vi studerer disse sammenhænge i vores store befolkningsstudie Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB) og i samarbejde med en række nationale og internationale forskere.

Derudover er min forskning centreret om at belyse sammenhængen mellem negative aspekter af de sociale relationer og senere helbredsproblemer og aldring.

I projektet Sundhed, Trivsel og Relationer i Taastrupgaard (STRIT) undersøger vi betydningen af store strukturelle ændringer i et boligsocialt område for beboernes sundhed og trivsel over en fire-årig periode før, under og efter ændringerne. Derudover har vi i projektet til formål at udvikle beboersamskabte interventioner med samme hovedfokus.

I projektet Social Fabric støttet af KU's 2016 fond indsamledes i efteråret 2013 data via mobiltelefoner og survey til belysning af adfærds (herunder medicinforbrug, søvn, stress, alkoholindtag, tobaksforbrug og stofmisbrug) spredning gennem sociale netværk blandt 1000 nyindskrevne studerende. Vi benytter helt ny teknologi til denne dataindsamling og har unik mulighed for at studere ændringer med tætte opfølgninger blandt deltagerne. Strukturen af de sociale netværk kan studeres i meget høj opløsning vha. mobiltelefon registrering af kontakter mellem mobiltelefoner udleveret til deltagerne.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er kursusleder for kurset i Statistik, Epidemiologi og Medicinsk Sociologi på lægeuddannelsen og vejleder 1. årsprojekter, bachelorprojekter og specialer på bachelor-kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt bachelorprojekter og specialer på lægeuddannelsen. Underviser på kurset i social epidemiologi og folkesygdomme på bachelorkandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Jeg underviser endvidere på kurset i Medicinsk sociologi, på valgfag i gerontologi og vejleder bachelor og kandidatopgaver på kandidat uddannelsen i medicin

På Master of Public Health underviser jeg på kursus i levekår og sundhed og vejleder masterafhandlinger

Er medlem af studienævnet for medicin, samt kandidatudvalget herunder. Er medlem af undervisningsudvalget på IFSV.

ID: 4975