John Sahl Andersen

John Sahl Andersen

Professor, Seniorforsker

Jeg er professor i almen medicin og speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin. Jeg har arbejdet som praktiserende læge i 28 år (1992-2020) sideløbende med ansættelser på Afdeling for Almen Medicin, KU siden 1991.

Aktuel forskning

Patienter med multisygdom i almen praksis
Interventioner i relation til patienter med multimorbiditet især en ny konsultationsmodel (på dansk: overblikskonsultation) for patienter med kompleks multimorbiditet.

Polyfarmaci i almen praksis
Formålet er at studere polyfarmaci ud fra både et patient- og et praktiserende læge-perspektiv. Begreberne passende og uhensigtsmæssig polyfarmaci undersøges og udvikles.

Undervisnings- og vejledningsområder

Prægraduat

Medicin:

  • Klinisk kursus i almen praksis (hold og forelæsninger, kandidatuddannelsens 6. sem.)
  • Kursus i Tidlig Patientkontakt (forelæsninger, bacheloruddannelsens 1. sem.).
  • Vejledning af bachelor- og kandidatspecialer.
  • Eksaminator i de nævnte kurser.

Folkesundhedsvidenskab:

  • Vejledning af bachelor- og kandidatspecialer.

Postgraduat

  • Vejleder ved forskningstræningen på speciallægeuddannelsen i almen praksis.
  • Undervisning på kurser i registerforskning.
  • Undervisning i organisation af almen praksis

Mulige interessekonflikter

Jeg er medlem af de videnskabelige selskaber Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci, Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Speciallæger og Lægeforeningen. Jeg har ingen økonomiske interesser i eller indtægter fra lægemiddelindustrien.  

ID: 12927