Anne Sofie Aggestrup

Anne Sofie Aggestrup

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Ph.d.-studerende ved Center for Almen Medicin, Københavns Universitet og Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Aktuelt er jeg ph.d.-studerende på projektet: ”Forebyggelse af tilbagefald af depression, når behandlingen overgår til primærsektoren” (DEPRIC). I projektet anvender vi et samskabelsesdesign (co-design) til at udvikle en behandlingsmodel mellem hospitalspsykiatrien, almen praksis, socialmedicin og kommunernes jobcentre for patienter, som har været i behandling for svær depression i psykiatrien, når de udskrives til egen praktiserende læge. Modellen skal fremme recovery efter depression og forebygge tilbagefald og genindlæggelser.  

Projektet udføres i et samarbejde mellem Center for Almen Medicin v/ Københavns Universitet, Psykiatrisk Center København v/ Frederiksberg Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, Afdeling for Socialmedicin v/ Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden og Jobcenter København v/ Københavns Kommune.

Mulige interessekonflikter

Jeg har modtaget finansiering inden for de seneste tre år fra Tværspuljen, Jaschafonden, Helsefonden og Toyota Fonden. Jeg har ingen personlige økonomiske interessekonflikter.

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder er udvikling og evaluering af komplekse interventioner med det formål at fremme fysisk, psykisk og social sundhed. 

Jeg har en sundhedsfaglig kandidat og klinisk erfaring som sygeplejerske fra somatiske og psykiatriske afdelinger, hvor jeg har observeret og reflekteret over uligheder i sundhedsvæsenet. Jeg er interesseret i sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Jeg har erfaring med projektledelse og koordinering af flere kliniske randomiserede kontrollerede studier i hospitalspsykiatrien, samt som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet.

Interesseområder

  • Udvikling og evaluering af komplekse interventioner
  • Fysisk, psykisk og social sundhed
  • Cro-created forskning og samskabelse
  • Patient- og brugerinddragelse
  • Tværsektorielt samarbejde

Undervisnings- og vejledningsområder

Tidlig Patient Kontakt på medicinstudiets første semester.

ID: 388261373