Ann Dorrit Guassora

Ann Dorrit Guassora

Lektor

Jeg er tilknyttet som forskningslektor på Forskningsenheden for Almen Praksis og som lektor (20%) på Afdeling for Almenmedicin ved Københavns Universitet. Jeg er uddannet læge og arbejder primært med kvalitativ forskning.

Primære forskningsområder

Aktuelt forskningsprojekt: Prioritering hos patienter med multimorbiditet.
Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan praktiserende læger prioriterer mellem flere behov i konsultationen.
Der findes flere modeller for hvordan den professionelle skal håndtere kronisk sygdom, men vi har ikke nogen forskningslitteratur om, hvordan man prioriterer mellem flere relevante problemer. Det er i dag op til den enkelte kliniker og patienten at finde ud af. 
Undersøgelsen baserer sig på analyse af konsultationer i almen praksis og interviews med praktiserende læger. 

Min ph.d.-afhandling "Balancing trust, morality, and relevance" (2008) handler om konsultationen i almen praksis som ramme for råd om rygestop. Undersøgelsen bygger på interviews med praktiserende læger og et udvalg af deres patienter med udgangspunkt i observation af deres egne konsultationer. I analysen har jeg  primært brugt Goffmans forståelse af samhandling (interaction).

Interesseområder

Mine interesseområder er læge-patientforholdet, tillid i læge-patientforholdet, konsultationsforskning og lægers praktiske viden. Jeg har tidligere arbejdet med forebyggelse og organisationsforskning.

ID: 3491635