Tine Friis

Tine Friis

Ph.d. stipendiat

Jeg er ph.d.-stipendiat i medicinsk humaniora (’medical humanities’) ved Medicinsk Museion, Københavns Universitet. Jeg er herudover tilknyttet The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Mit ph.d.-projekt er en del af forskningsprojektet Microbes on the Mind ved projektansvarlig og lektor Louise Whiteley, og min forskning er tilknyttet den nuværende udstilling Mind the Gut på Medicinsk Museion.

Min forskning undersøger hverdagsperspektiver på, hvordan vores tarme og hjerne har betydning for psykisk sundhed. På trods af at denne sammenhæng er ved at blive kortlagt i laboratorier rundt omkring i verden, taler vi sjældent om, hvordan vores tarme og psyke hænger sammen i vores hverdagsliv. Jeg undersøger denne sammenhæng ud fra personlige oplevelser og erfaringer, og jeg anvender kvalitative metoder som erindringsarbejde, interviews og deltagerobservation. Mit projekt belyser herudover, hvordan igangværende forskning kan få indflydelse på, hvordan vi forstår os selv som sunde og raske – ud fra viden om tarm, hjerne og psyke. I min forskning inddrager jeg nuværende udstillinger på Medicinsk Museion, og jeg er generelt interesseret i, hvordan udstillinger og æstetiske artefakter kan have betydning i og for interdisciplinære forskningspraksisser.

Mine forskningsinteresser omhandler herudover, hvordan fællesskaber og personer konstituerer hinanden, og de tilblivelsesprocesser der opstår i forbindelse hermed. Jeg er desuden interesseret i sammenhænge mellem natur og kultur (’naturecultures’) til at undersøge menneskets kropslighed, fx set i lyset af mikrobiomforskning.

 

Forskningsinteresser

  • Subjektivitet, sundhed og samfund med særlig interesse i interdisciplinaritet og tilgange som ’social studies of science and technology’ (STS) og ’feminist science studies’
  • Sociokulturel, kritisk og feministisk psykologi
  • Medicinsk humaniora
  • Kvalitative forskningspraksisser, -metodologier og etik, bl.a. i relation til museums- og udstillingspraksis

ID: 213999739