Sofie Rosenlund Lau

Sofie Rosenlund Lau

Postdoc

Medlem af:

  Mennesker og medicin

  Flere og flere mennesker tager medicin, ikke kun for at forebygge, kontrollere og behandle sygdom, men også for at forblive raske. Min primære forskningsinteresse omhandler de sociale og individuelle effekter af medicinsk behandling. Jeg benytter mig primært af kvalitativ, etnografisk metode til at forstå betydningen af medicin i det levede liv, og af historisk metode og dokumentanalyse til at belyse udviklinger i medicinens rolle i samfundet. Min forskning ligger i krydsfeltet mellem Science and Technology Studies (STS), samfundsfarmaci og medicinsk antropologi.

  Ældre og medicin (2018-2021)

  Projekttitel: Beslutningsstøtte ved udskrivelse af antidepressiv medicin til sårbare ældre

  Mit post doc projekt omhandler betydninger af medicin i hverdagslivet blandt sårbare ældre. Data består af et etnografisk feltarbejde, hvor jeg følger sygeplejersker og assistenter i en kommunal hjemmepleje i en Vestegnskommune samt besøger og interviewer ældre, der modtager hjemmepleje, deres pårørende og praktiserende læger.

  Projektet tager udgangspunkt i udskrivelsen og brug af antidepressiv medicin til behandling af mild-moderat depression blandt sårbare ældre. I regi heraf, undersøger jeg de distribuerede beslutningsprocesser ved udskrivelse af antidepressiv medicin og søger herigennem at afdække medicinens rolle i håndtering af mental sundhed. 

  Derudover interesserer jeg mig i projektet for årsager og konsekvenser af (problematisk) polyfarmaci blandt sårbare ældre. Mine indsigter fra feltabrejdet vil blive brugt til at bidrage til konceptualiseringen og debatten omkring 'for meget medicin' til ældre, og hvad polyfarmaci betyder fra et hverdagsliv og plejeperspektiv.

  Projektet er financieret af Velux fondens pulje til projekter om Ældre og Medicin.

   

  Rutiniseringen af statiner i Danmark (2014-2018)

  Titel på ph.d. afhandling: A Matter of Course. An Ethnographic Assemblage of the Routinization of Statins in Denmark

  Min ph.d. var en del af det tværfaktultære forskningsprojekt LIFESTAT - Living with statins, med fokus på forebyggelse af hjertekarsygdom med kolesterolsænkende medicin. I projektet undersøgte jeg kulturelle og individuelle perspektiver på risiko for hjertekarsygdom og anvendelsen af forebyggende medicin, statiner, særligt blandt hjerteraske. Jeg viste, hvordan forebyggende behandling med statiner i løbet af kort tid er gået fra at være en kontroversiel behandling til at blive en selvfølgelighed, samt hvordan dette indvirker på håndtering af risiko i klinikken og i hverdagslivet.

  Som en del af projektet var jeg medforfatter til siden: www.kolesteroldialog.dk

   

  Mulige interessekonflikter

  Min mand ejer konsulentvirksomheden Reagens (www.reagens.dk)

  ID: 40721220