10. juli 2023

John Brandt Brodersen er nu fast klummeskriver i Kristelig Dagblad

Professor og speciallæge i almen medicin John Brandt Brodersen er nu fast klummeskriver i Kristelig Dagblad. I samarbejde med Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, som er antropolog og lektor i sundhed og samfund på Roskilde Universitet og associeret til Center for Almen Medicin på KU, skriver John et par gange om måneden om dilemmaer og etiske overvejelser i sundhedsvæsnet.

Den første klumme i avisen er: ”Nej, mere data kan ikke redde sundhedsvæsenet. Men det gør os alle til patienter.” Klummens vigtigste budskab er at al DNA indeholder genetiske afvigelser. Og ikke alle disse afvigelser gør os syge. På samme måde indeholder alle menneskekroppe afvigelse, risikofaktorer og det, der kaldes patologiske forandringer, som aldrig vil give symptomer, føre til sygelighed eller død. Men hvis vi undersøger en rask person tilpas grundigt, så vil alskens forandringer identificeres, og disse vil kunne tolkes som sygdom. Dermed vil store mængder biologiske og biografiske data indsamlet blandt raske mennesker uundgåeligt vise tegn på mulig sygdom og dermed gøre os alle til patienter.

”Vi glæder os til at formidle vores forskning om. medikalisering, overdiagnostik, bæredygtighed og ulighed i de mange kommende klummer. Her vil vi give vores perspektiver og syn på de mange dilemmaer, vi som samfund er havnet i, med et overophedet sundhedsvæsen der er ved at knække midt over pga. al for megen nytteløs og skadelig aktivitet. Omkring 30% at det der foregår i sundhedsvæsenet er enten af ringe eller ingen værdi, og 10% er decideret skadeligt. Det er ikke bæredygtigt!”, siger Alexandra og John.

Emner